19 december 2016 |

Fyra bolag undersöker ny plats för provborrning av djupa borrhål i USA

USA:s energidepartement har utsett fyra nya bolag för uppdraget att finna en plats för provborrning för ett pilotprojekt för att utveckla slutförvarsmetoden djupa borrhål. Detta efter att bolaget Batelle som först fick uppdraget har misslyckats med att finna en kommun som accepterar att vara med. Endast ett av de fyra bolagen kommer sedan få utföra själva projektet. I energidepartementets pilotprojekt att undersöka slutförvarsmetoden ingår ingen faktiskt lagring av avfall.

Det amerikanska energidepartementet finansierar ett större pilotprojekt för att undersöka möjligheten att använda djupa borrhål för slutförvaring av kärnavfall. Projektet är en del av arbetet att hitta nya alternativa lösningar på ett slutförvar av använt kärnbränsle efter det att planerna för ett slutförvar i Yucca Mountain i Nevada övergetts. Bolaget Batelle som först fick uppdraget att undersöka platser för provborrning av slutförvarsmetoden misslyckades med sitt uppdrag. Detta efter att den lokala befolkningen vid de föreslagna platserna i North och South Dakota två gånger sa nej till projektet, då en oro fanns för att provborrningen skulle leda till permanent lagring av avfall. 

I metoden djupa borrhål eftersträvas att det högaktiva avfallet ska placeras på 5 km djup för att vara så långt från biosfären som möjligt och för att utnyttja den långsiktiga naturliga säkerhet som kommer av att vatten på djupet inte blandas med vatten närmare ytan. Dessutom blir ett slutförvar i djupa borrhål mer säkert från intrång. I KBS-metoden som det svenska kärnavfallsbolaget SKB ansökt om är placeringen bara på 500 meters djup i strömmande grundvatten i kontakt med ytan. 

Nu har de fyra bolagen AECOM, RESPC, TerranearPMC och ENERCON istället fått uppdraget av energidepartementet att finna en plats för provborrning av djupa borrhål. AECOM undersöker potentiella platser i Texas, RESPEC fortsätter att undersöka möjligheterna att provborra i South Dakota, medan de två sistnämna bolagen undersöker potentiella platser i New Mexico. Endast ett av de fyra bolagen kommer sedan få utföra själva provborrningen. I energidepartementets pilotprojekt att undersöka slutförvarsmetoden ingår ingen faktiskt lagring av avfall. Trots detta har det varit svårt att finna lokal acceptans för projektet.

Se även två artiklar nedan.

Länkar:

Associated Press-artikel i Las Vegas Sun, 161219 >> 

Artikel i World Nuclear News, 161222 >> 

Tidigare nyheter om djupa borrhål på MKG:s hemsida:

USA på jakt efter nya platser för provborrning av djupa borrhål, 160906 >> 

Internationellt möte om djupa borrhål i Storbritannien, 160613 >>

Workshop om djupa borrhål i Washington D.C., 151012 >> 

Djupa borrhål som tema på workshop i Berlin, 150606 >>

Amerikanska energidepartementet satsar 80 miljoner dollar på djupa borrhål, 141213 >> 

MKG:s internationella seminarium om djupa borrhål och den tyska kärnavfallssituationen, 140603 >>

Brittiska forskare ser positivt på metoden djupa borrhål och deltar i amerikanskt pilotprojekt, 140416 >>

Djupa borrhål i strategiplan från USA:s energidepartement, 130111 >>

Logga in