5 mars 2014 |

Extra avstämningsmöte om kompletteringar

Några dagar efter det övergripande avstämningsmötet den 25 februari träffades Michael Egan, utredare på myndigheten och SKB:s projektledare Helene Åhsberg, som ansvarar för kontakten med Strålsäkerhetsmyndigheten i tillståndsprövningen för ett nytt avstämningsmöte.

De gjorde en genomgång av läget när det gäller resterande kompletteringar. Myndigheten kommer att fortsätta göra bedömningar om granskningsbarhet av ansökningarna med hänsyn till de senast inlämnade kompletteringarna och föreslå datum för ytterligare möten där sådana krävs. Myndigheten meddelade bland annat att de, inom de kommande två månaderna, kommer att publicera 24 stycken rapporter som myndighetens konsulter tar fram, s.k. Technical Notes.

 

Länkar

Protokoll från extra avstämningsmöte om kompletteringar den 5 mars 2014, 140307 >>
 

Tidigare övergripande avstämningsmöten mellan SSM och SKB:

Sjätte övergripande avstämningsmötet, 140225 >>

Femte övergripande avstämningsmötet, 131112 >>

Fjärde övergripande avstämningsmötet, 130905 >> 

Tredje övergripande avstämningsmötet , 130326 >>

Andra övergripande avstämningsmötet, 121128 >>

Första övergripande avstämningsmötet, 120312 >> 

 

Tidigare avstämningsmöten i sakfrågor i prövningen enligt kärntekniklagen:

Avstämningsmöte om MKB-kompletteringar och om förhållandet till den pararella prövningen enligt miljöbalken hos domstolen, 140124 >> (SSM2012-376)

Nionde mötet om Ythydrologi i SR-Site, 140123 >>

Åttonde mötet om Kompletteringar av biosfärsfrågor, 131119 >> 

Sjunde mötet om Kompletteringar av kapselfrågor, 130828 >> 

Sjätte mötet om Kompletteringar, tidplan och SFR, 130604 >>

Femte mötet om Korrosion, lera och grundvattenkemi, 130423 >>

Fjärde mötet om Korrosions- och kapselfrågor, 130206 >>

Tredje mötet om Kriticitet, 121115 >> 

Andra mötet om Kopparkorrosion, 120703 >> 

Första mötet om Granskningsprocessen, 120328 >>


Logga in