Nyheter

Kärnavfallsrådet höll seminarium om stegvis prövning

Den 12 november 2019 ordnade Kärnavfallsrådet ett seminarium i Stockholm om "en stegvis prövning och ett sekel av utmaningar". Nedan följer ett kort referat och länkar till seminariets presentationer.

Huvudförhandling i målet om tillstånd för rivning av Barsebäcksverket

Idag tisdag den 12 november hålls huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt i prövningen av ansökan från Barsebäck Kraft AB (BKAB) om tillstånd att nedmontera och riva Barsebäcksverket i Kävlinge kommun.

Ny rapport om kärnavfall med fokus på Europa

Det finns en övergripande brist på förståelse för hur länder runt om i världen tar sig an komplexiteten i de utmaningar kärnavfallsfrågan ställer dem inför. Den nya rapporten ”The World Nuclear Waste Report” har tagits fram med målet att ändra på detta.

Referensgruppsmöte i Östhammar – se webbsändning i efterhand

Den 5 november 2019 träffades referensgruppen i Östhammars kommun på Storbrunn i Östhammar. Mötet var öppet för allmänheten och går även att se i efterhand via kommunens webplats, se länk nedan.

Mötet avhandlade först huvudförhandlingen i SFR-målet som avslutades den 2 oktober 2019, och inleddes med att slutförvarsenheten i Östhammars kommun gav en kort rapport från förhandlingen.

MKG ställer frågor till SSM om korrosionsproblem i SFR

I en skrivelse till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) den 28 oktober 2019 ställde Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) frågor om myndighetens tillsyn av förvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall SFR rörande korrosionsproblem.

MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen efter avslöjande att LOT-paket tagits upp

Med anledning av att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB meddelat att det experimentella försökspaketet benämnt LOT S2 tagits upp kompletterar nu Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG sitt yttrande till regeringen om korrosionsfrågorna.

SKB tar upp försökspaket som kan avgöra kärnbränsleförvarets framtid utan insyn

Som svar på en direkt fråga från MKG på ett SSM-möte den 16 oktober uppgav kärnavfallsbolaget SKB att försökspaket i LOT-försöket har tagits upp – utan insyn från andra parter. LOT-försöket genomförs i Äspölaboratoriet och analysen av kopparkorrosion i LOT-paketen kan avgöra frågan om kopparns lämplighet som kapselmaterial.

Korrosionsforskare kritiska i SSM-beställd extern granskningsrapport

Den 30 september 2019 yttrade sig Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) till regeringen om SKB:s komplettering kring kopparkorrosion från i våras. I yttrandet sa myndigheten att den inte omvärderar den tidigare ståndpunkten om att kärnbränsleförvaret kan byggas säkert. I Strålsäkerhetsmyndighetens arbete inför yttrandet ingick även stöd i granskningen av utomstående experter.

Strålsäkerhetsmyndigheten vill att regeringen ska säga ja till SFR2

Efter att ha granskat kärnkraftsindustrins avfallsbolags SKB:s ansökan om att bygga ut slutförvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall under Öregrundsgrepen i Forsmark har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) nu överlämnat ett yttrande till regeringen.

Nyhetsbrev 2/2019

Nyhetsbrev 2/2019 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Logga in