Nyheter

Östhammar anser att regeringen ska pröva SFR 2

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnade den 19 december in en ansökan om att få bygga SFR 2, slutförvaret för kortlivat radioaktivt rivningsavfall. Bolaget vill bygga det nya slutförvaret som en tillbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall i Forsmark, SFR.

Domstolen skickar ut förfrågan om kompletteringsbehov för SFR 2-ansökan

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnade den 19 december in en ansökan om att få bygga SFR 2, ett nytt slutförvar för kortlivat radioaktivt rivningsavfall, till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Bolaget vill bygga det nya slutförvaret som en tillbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall i Forsmark, SFR.

Kärnavfallsrådet får en ny ledamot, Mikael Karlsson

Den 17 december utsåg miljöministern Åsa Romson två nya ledamöter till regeringens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet. Dessa var Mikael Karlsson, f.d. ordförande i Naturskyddsföreningen samt Inger Odenvall Wallinder, professor vid Yt- och Korrosionsvetenskap på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

SKB:s komplettering om kopparkorrosion försenad

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har meddelat att den komplettering som bolaget ska lämna in till Strålsäkerhetsmyndigheten om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, blir försenad. Istället för 30 januari anges nu istället februari.

SKB har kompletterat ansökan om Clink till SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM tog den 9 januari emot den försenade kompletteringen från kraftindustrins kärnavfallsgranskning, SKB, till ansökan om att få bygga den kombinerade mellanlagrings- och inkapslingsanläggningen Clink. Anläggningen utgör en del av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle i Forsmark som lämnats in till SSM och mark-och miljödomstolen.

SSM får en tidigare hemlig rapport om ”oväntad” kopparkorrosion från SKB

Som ett led i sitt arbete att granska kraftindustrins kärnavfallsbolag SKBs ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark genomför Strålsäkerhetsmyndigheten en kvalitetssäkringsgranskning av bolagets kopparkorrosionsforskning. I samband med den har myndigheten fått tidigare hemlighållen rapport från ett SKB-projekt i Äspö-laboratoriet från 2009.

SKB har lämnat in ansökan om ett nytt SFR 2 som en "utökad verksamhet" vid nuvarande SFR

Efter ett samråd med bristande underlag och mycket kritik blev kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ansökan om att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, kraftigt försenad. Istället för den 31 mars skickade bolaget slutligen in ansökan den 19 december. I ansökan anger bolaget att det gäller "utökad verksamhet" vid det nuvarande slutförvaret SFR.

Nyhetsbrev 4/2014

Nyhetsbrev 4/2014 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Regeringen har beslutat om höjd kärnavfallsavgift för hela perioden 2015-2017

Regeringen har tagit beslut om att den avgift som kärnkraftsindustrin betalar till Kärnavfallsfonden ska höjas från dagens ca 2,2 öre/kWh producerad kärnkraftsel till ca 4,0 öre/kWh. Avgiften är samma som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, föreslagit. Avgiften gäller för perioden 2015-2017, trots att SSM rekommenderat att endast besluta om år 2015.

MKG flyttar

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har sedan organisationen bildades 2005 haft sitt kansli på Norra Allégatan 5 i Göteborg. Den 18 december flyttar kansliet till andra sidan Järntorget, till Första Långgatan 18, 4tr.

Logga in