Nyheter

Naturskyddsföreningen och MKG lämnar samrådsinlaga om utökad kapacitet för Clab

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat in sina synpunkter till kärnavfallsindustrins kärnavfallsbolag SKB, i samrådet om utökad kapacitet för mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, i Oskarshamn. Föreningarna ställer bl.a.

SSM har bjudit in till ett seminarium om den nationella plan för allt radioaktivt avfall som Sverige ska skicka till EU

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har skickat ut en inbjudan till ett seminarium om nationella planen för allt radioaktivt avfall i Sverige. Seminariet äger rum i Stockholm den 26 mars 2015. Innan seminariet ska ett utkast på den nationella planen skickas ut.

Amerikanska energidepartementet satsar 80 miljoner dollar på djupa borrhål

Enligt uppgifter till Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, satsar amerikanska energidepartementet, US DOE, 80 miljoner dollar under en femårsperiod på att utveckla metoden djupa borrhål för slutförvaring av radioaktivt avfall.

Domstolen antar ny tidplan efter samråd med SSM

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 11 december uppdaterat sin tidplan för handläggningen av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. Detta på grund av försenade inlämningar av kompletteringar av sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB.

SKB låter återigen myndigheten vänta på svar om kopparkorrosion

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB fick den 29 oktober bakläxa på sin komplettering om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten. En komplettering där bolaget hävdade att kopparkorrosion i syrefritt vatten visserligen kan ske, men att det är en marginell process. Den 28 november svarade bolaget halvhjärtat på myndighetens kompletteringsbegäran.

Fortsatta medel till MKG för 2015

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, beviljade den 27 november Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett ekonomiskt stöd på 2 425 000 kr ur Kärnavfallsfonden för 2015, vilket är samma summa som för 2014. 

Organisationsfrågor på Kärnavfallsrådets seminarium

Kärnavfallsrådet anordnade den 26 november ett seminarium om organisationsfrågor kring ett kärnbränsleförvar.  

Regeringens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, anordnade den 26 november ett seminarium i Stockholm om organisationsfrågor kring uppbyggnad och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Regeringen har fattat beslut om Fud-13

Den 13 november beslutade regeringen att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall (Fud-programmet) uppfyller kraven enligt kärntekniklagen.

SSM:s nya tidplan innehåller gott om tid och besked om tidiga granskningsresultat

I Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, nya tidplan för granskningen av slutförvarsansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle anges 31 januari 2016 som svarstid till den tidigare utskickade remissen i sak. Svarstiden blev förlängd p.g.a. försenade kompletteringar från kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB och för att ge god tid för domstolens arbete med kompletteringsfrågor.

Nyhetsbrev 3/2014

Nyhetsbrev 3/2014 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Logga in