Nyheter

Miljöministern: Fortfarande frågetecken om kärnbränsleförvaret

I en artikel publicerad i Upsala nya tidning, UNT, den 28 februari 2021 säger den nytillträdde miljöministern Per Bolund (MP) att regeringen inte är redo att fatta ett beslut om kärnbränsleförvarsansökan. Frågetecknen kring ansökan är för många.

Ny tidsplan från Riksgälden för kärnavfallsavgifter 2022–2023

Riksgälden har upprättat ett nytt ärende (RG 2021/223) för framtagande av förslaget till kärnavfallsavgifter och kompletteringsbelopp för 2022 och 2023. I detta ärende finns sedan den 26 februari 2020 en preliminär tidsplan för hur arbetet med avgifterna kommer att se ut under 2021. 

KTH-forskare kritiska till SSM-granskningen av LOT

KTH-forskarna Peter Szakálos och Christofer Leygraf skickade den 26 februari 2021 in en skrivelse till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) innehållande skarp kritik till av myndighetens kvalitetsgranskningsarbete av kärnavfallsbolagets kopparkorrosionsresultat från LOT-projektet.

”Säkerheten för kärnavfall kan inte garanteras”: Naturskyddsföreningens och MKG:s slutreplik på SvD debatt om kärnbränsleförvaret

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG skrev den 14 februari på Svenska Dagbladets debattsida, "Kopparkapslarna håller inte måttet". Föreningarna lyftte problemet med att det inte är visat att kopparkapslarna som ska garantera den långsiktiga säkerheten i kärnbränsleförvaret kommer att hålla.

KD vill pressa regeringen att fatta beslut om kärnbränsleförvaret i april

Sveriges Radio rapporterade den 18 februari att Kristdemokraterna söker stöd i riksdagen för att tvinga fram att regeringen senast i april ska fatta beslut om ansökan om ett kärnbränsleförvar i Forsmark, vilken även innehåller en prövning av en utökning av mellanlagret Clab i Oskarshamn.

Korrosionsforskare i replik i SvD bekräftar att kärnbränsleförvaret bör underkännas

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG argumenterade 14 februari på Svenska Dagbladets debattsida för att det inte är visat att kopparkapslarna kommer att garantera den långsiktiga säkerheten i det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark. Den 15 februari kom en replik från den tidigare KTH-forskaren Teodor Aastrup.

”Kopparkapslarna håller inte måttet”: Naturskyddsföreningen och MKG på SvD debatt om kärnbränsleförvaret

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG skriver i dag på Svenska Dagbladets debattsida. Föreningarna lyfter problemet med att det inte är visat att kopparkapslarna som ska garantera den långsiktiga säkerheten i kärnbränsleförvaret kommer att hålla.

Brister i strålsäkerhetsanalys från SFR

Den 12 februari 2021 tog Strålsäkerhetsmyndigheten SSM beslut om att förelägga kärnavfallsbolaget (SKB) att uppdatera redovisningen av reparations- och förslutningsåtgärder för bergsalen för medelaktivt avfall, 1BMA, i det befintliga förvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR i Forsmark.

Naturvårdsverket avser komplettera Esbo-samråd om kärnbränsleförvaret

Ansökan om ett få bygga ett kärnbränsleförvar kompletterades med nya handlingar om kopparkorrosion våren 2019. Regeringen har bett Naturvårdsverket svara på om kompletteringen innebär att det även bör genomföras ett kompletterande Esbo-samråd, dvs. att andra länder ges möjlighet att inkomma med fler synpunkter.

DN-artikel om kärnbränsleförvaret dubbelt felaktig för att utpressa regeringen

I en nyhetsartikel i Dagens Nyheter tillåts en Vattenfallchef och en enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten SSM oemotsagda få framföra dubbla felaktigheter rörande regeringens prövning av kärnbränsleförvarsansökan.

Logga in