Nyheter

SKB har kompletterat ansökan om Clink till SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM tog den 9 januari emot den försenade kompletteringen från kraftindustrins kärnavfallsgranskning, SKB, till ansökan om att få bygga den kombinerade mellanlagrings- och inkapslingsanläggningen Clink. Anläggningen utgör en del av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle i Forsmark som lämnats in till SSM och mark-och miljödomstolen.

SSM får en tidigare hemlig rapport om ”oväntad” kopparkorrosion från SKB

Som ett led i sitt arbete att granska kraftindustrins kärnavfallsbolag SKBs ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark genomför Strålsäkerhetsmyndigheten en kvalitetssäkringsgranskning av bolagets kopparkorrosionsforskning. I samband med den har myndigheten fått tidigare hemlighållen rapport från ett SKB-projekt i Äspö-laboratoriet från 2009.

SKB har lämnat in ansökan om ett nytt SFR 2 som en "utökad verksamhet" vid nuvarande SFR

Efter ett samråd med bristande underlag och mycket kritik blev kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ansökan om att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, kraftigt försenad. Istället för den 31 mars skickade bolaget slutligen in ansökan den 19 december. I ansökan anger bolaget att det gäller "utökad verksamhet" vid det nuvarande slutförvaret SFR.

Nyhetsbrev 4/2014

Nyhetsbrev 4/2014 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Regeringen har beslutat om höjd kärnavfallsavgift för hela perioden 2015-2017

Regeringen har tagit beslut om att den avgift som kärnkraftsindustrin betalar till Kärnavfallsfonden ska höjas från dagens ca 2,2 öre/kWh producerad kärnkraftsel till ca 4,0 öre/kWh. Avgiften är samma som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, föreslagit. Avgiften gäller för perioden 2015-2017, trots att SSM rekommenderat att endast besluta om år 2015.

MKG flyttar

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har sedan organisationen bildades 2005 haft sitt kansli på Norra Allégatan 5 i Göteborg. Den 18 december flyttar kansliet till andra sidan Järntorget, till Första Långgatan 18, 4tr.

Naturskyddsföreningen och MKG lämnar samrådsinlaga om utökad kapacitet för Clab

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat in sina synpunkter till kärnavfallsindustrins kärnavfallsbolag SKB, i samrådet om utökad kapacitet för mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, i Oskarshamn. Föreningarna ställer bl.a.

SSM har bjudit in till ett seminarium om den nationella plan för allt radioaktivt avfall som Sverige ska skicka till EU

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har skickat ut en inbjudan till ett seminarium om nationella planen för allt radioaktivt avfall i Sverige. Seminariet äger rum i Stockholm den 26 mars 2015. Innan seminariet ska ett utkast på den nationella planen skickas ut.

Amerikanska energidepartementet satsar 80 miljoner dollar på djupa borrhål

Enligt uppgifter till Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, satsar amerikanska energidepartementet, US DOE, 80 miljoner dollar under en femårsperiod på att utveckla metoden djupa borrhål för slutförvaring av radioaktivt avfall.

Domstolen antar ny tidplan efter samråd med SSM

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 11 december uppdaterat sin tidplan för handläggningen av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. Detta på grund av försenade inlämningar av kompletteringar av sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB.

Logga in