Nyheter

Fortsatta medel till MKG för 2014

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, beviljade den 28 november Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett ekonomiskt stöd på 2 425 000 kr ur Kärnavfallsfonden för 2014, vilket är samma summa som för 2013. 

Om Forsmarks naturvärden och miljöjuridik på MKG-seminarium

Eftermiddagen den 28 november anordnade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, det tredje seminariet av MKG:s seminarieserie under senhösten. Seminariet handlade om de unika naturvärden som finns i Forsmark där kärnavfallsbolaget SKB vill bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle.

SSM skickar skrivelse om kompletteringar till SKB med kopia som yttrande till domstolen

Den 26 november skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, en skrivelse till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB där myndigheten sammanfattar den aktuella statusen av myndighetens bedömning av de kompletteringar som hittills har inkommit.

Om det brittiska kärnavfallsproblemet på MKG:s andra seminarium för senhösten

Eftermiddagen den 21 november anordnade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, det andra seminariet av MKG:s seminarieserie under senhösten. Seminariet handlade om Storbritanniens kärnavfallsprogram och föreläsare var David Lowry från Nuclear Waste Advisory Associates.

Kärnavfallsrådets symposium om de konstgjorda barriärerna i det planerade slutförvaret

Den 20-21 november arrangerade Kärnavfallsrådet ett internationellt symposium i Stockholm om de konstgjorda barriärer som kärnavfallsbolaget SKB vill använda i det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle. På symposiets första dag diskuterades resultaten från den senaste forskningen om hur korrosion av kopparkapseln skulle kunna ske samt andra processer som kan påverka kapseln.

Avstämningsmöte i sak med SKB om kompletteringar av biosfärsfrågor

Den 19 sep höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det åttonde avstämningsmötet om sakfrågor med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Syftet med mötet var att gå igenom kompletteringsbegäranden av biosfärsfrågor. SSM och kärnavfallsbolaget förde även en diskussion om bolagets radionuklidmodell.

SKB föreslår att domstolen avvaktar med dispens från artskyddsförordningen

Den dispens från artskyddsförordningen som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB fick av Länsstyrelsen i juni 2013 överklagades av flera miljöorganisationer, bl.a. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

SKB avvisar de flesta kompletteringskrav som lämnats till domstolen

Under hösten har alla remissinstanser till Mark- och miljödomstolens granskning av slutförvarsansökan enligt miljöbalken lämnat sitt andra yttrande men krav på kompletteringar. Domstolen gav den 21 oktober sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, tillfälle att medge eller bestrida de inkomna kompletteringskraven från remissinstanserna.

Om slutförvarsprövningen på MKG:s första seminarium för senhösten

Eftermiddagen den 14 november anordnade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, det första seminariet av MKG:s seminarieserie under senhösten. Seminariet handlade om vad som pågår i prövningen för ett slutförvar för använt kärnbränsle. 

Protokoll klart från det femte övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB

Den 12 november höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, sitt femte övergripande avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. På mötet diskuterades SSM:s yttrande som lämnats till mark- och miljödomstolen samt den pågående tillståndsprövningen hos myndigheten.

Logga in