Nyheter

Nyhetsbrev 2/2014

Nyhetsbrev 2/2014 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

SSM föreslår oförändrad Studsviksavgift för 2015

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, föreslår regeringen att den avgiftsnivå som kärnkraftsbolagen ska betala in till kärnavfallsfonden enligt Studsvikslagen ska hållas oförändrad på 0,3 öre/kWh kärnkraftsproducerad el. Avgiften ska finansiera hantering av det historiska radioaktiva avfallet och avvecklingen av äldre kärntekniska anläggningar.

Kärnavfallsrådet har lämnat sitt yttrande över Fud-13

Kärnavfallsrådet har lämnat in sitt yttrande till regeringen över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud-13.

Naturskyddsföreningen och MKG följer upp med ett nytt kompletteringsyttrande

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat ett yttrande daterat den 12:e juni till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och mark- och miljödomstolen. Föreningarna förmedlar bl.a.

MKG:s internationella seminarium om djupa borrhål och den tyska kärnavfallssituationen

Den 3 juni anordnade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett internationellt seminarium med inbjudna experter som berättade om den alternativa slutförvarsmetoden djupa borrhål samt om den tyska kärnavfallssituationen.

Miljödepartementet ger SSM i uppdrag att bedöma MKG:s förslag om ändringar i finansieringslagstiftningen

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har tillsammans med Naturskyddsföreningen lämnat förslag på ändringar i lagen och förordningen om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet till Miljödepartementet. Föreningarna föreslår bl.a.

Kärnavfallsrådet förtydligar: SFR 2 ska ses som en ny anläggning

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB förbereder en ansökan om en tillbyggnad av det befintliga slutförvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall, SFR.

SSM skickar ut SKB:s ansökan om ett slutförvar på remiss i sak

Kraftindustrins kärnavfallsgranskning SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle har för andra gången skickats ut på remiss av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Tidigare efterfrågades synpunkter på kompletteringsbehov, denna gång vill myndigheten ha synpunkter i sak. Svar ska lämnas senast 31 oktober.

Avstämningsmöte i sak med SKB om kopparkorrosion

Den 25 april höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det elfte avstämningsmötet om sakfrågor med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Syftet med mötet var att ge SSM möjlighet att ställa frågor på de kompletteringar som skickats in av kärnavfallsbolaget om kapselfrågor i februari. På mötet diskuterades bl.a.

Brittiska forskare ser positivt på metoden djupa borrhål och deltar i amerikanskt pilotprojekt

Borrteknikexperten John Beswick från Marriott Drilling Group har tillsammans med professor emeritus Fergus Gibb och Karl Travis från University of Sheffield publicerat en artikel om slutförvarsmetoden djupa borrhål. Artikeln fokuserar på de tekniska utmaningar som återstår innan metoden kan börja användas.

Logga in