Nyheter

Naturskyddsföreningen och MKG skickar in synpunkter efter det tredje samrådsmötet för SFR 2

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB planerar för att ansöka om att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt rivningsavfall från reaktorer, SFR 2.

SSM saknar ett inlandsalternativ i slutförvarsansökan – SKB avvaktar domstolens föreläggande

Strålsäkerhetsmyndigheten, som granskar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen, skickade i december 2013 en begäran om komplettering rörande Hultsfred som en möjlig alternativ plats.

Kraftig jordbävning 15 mil från Forsmark

I samband med att inlandsisen drog sig tillbaka från trakterna kring Bollnäs för 9500 år sedan skapade det stora trycket av isens försvinnande rörelser i berget. Forskare från Sveriges geologiska undersökning, SGU, har hittat förskjutningar på 5-6 meter i berget som resultat av en stor jordbävning. Förskjutningarna finns i en förkastning som är 6 km lång.

Skralt med underlag på det ”sista” samrådsmötet om SFR 2

Lördagen den 1 februari hölls det tredje och det som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB anser är det sista samrådsmötet inför inlämnandet av ansökan om att få bygga ett slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark. Bolaget anser att ansökan endast ska gälla en utbyggnad av nuvarande slutförvaret för kortlivat driftsavfall, SFR 1.

Naturskyddsföreningen och MKG varnar för högre finansiella risker för staten

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 31 januari svarat på Miljödepartementets remiss med förslag på ett nytt finansieringssystem för kostnaderna för kärnavfallet och rivningen av kärnkraftsreaktorerna. Förslaget presenterades i en rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i juni 2013.

SKB försöker begränsa prövningen av nya slutförvaret SFR 2

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB planerar i vår att ansöka om att få bygga ett nytt slutförvar för låg- och medelaktivt avfall, SFR 2. Det nya slutförvaret ska främst användas för att slutförvara radioaktivt avfall från rivningen av kärnkraftverken.

Avstämningsmöte med SKB om MKB-kompletteringar

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, granskar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen. Samtidigt är myndigheten remissinstans i mark- och miljödomstolens granskning av ansökan enligt miljöbalken. De bägge prövningarna ska hantera samma miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Avstämningsmöte i sak med SKB om ythydrologi i SR-Site

Den 19 november 2013 höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det nionde avstämningsmötet om sakfrågor med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Mötet behandlade frågor om ythydrologi som hanteras i ansökans säkerhetsanalys, SR-Site. 

SSM är inte nöjda med SKB:s svar rörande läckströmmars påverkan på SFR

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, anser att läckströmmars påverkan på slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, samt den utbyggnad av SFR industrin vill göra ännu inte kan avfärdas och att ytterligare analyser behövs. Läckströmmar kan orsaka korrosion av de barriärer som är tänkta att skydda det radioaktiva avfallet.

Miljödomstolen vilandeförklarar målet om SKB:s artskyddsdispens

Den dispens från artskyddsförordningen som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB fick av länsstyrelsen i juni 2013 har, efter att ha överklagats av ett flertal miljöorganisationer, vilandeförklarats av mark- och miljödomstolen.

Logga in