Nyheter

Mellanlagring vid Barsebäck i väntan på slutförvar

I Kävlinge kommun invigdes den 1 juli den lagerlokal som ska fungera som ett mellanlager för de radioaktiva delar som finns kvar i Barsebäcks nedlagda kärnkraftverk. Reaktordelarna från B1 och B2 ska förvaras i byggnaden fram till att ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall är klart. Barsebäcksområdet tros vara friklassat från radioaktivt material i slutet av 2020-talet.

SSM: Så kan EU:s strålskyddsdirektiv implementeras

Den 30 juni 2016 presenterade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett förslag till ny lag och förordning om strålskydd. Förslaget är en följd av uppdraget från regeringen att utreda hur EU:s strålskyddsdirektiv ska genomföras i svensk lagstiftning. Direktivet ska vara implementerat senast i februari 2018.

Nyhetsbrev 2/2016

Nyhetsbrev 2/2016 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker slutförvar, trots olösta säkerhetsproblem

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) är kritiska till att Strålsäkerhetsmyndigheten ger grönt ljus för det planerade slutförvaret för kärnavfall i Forsmark vid Upplandskusten. Fler avgörande problem med slutförvarsmetoden är ännu inte lösta.

SSM vill att regeringen tillstyrker slutförvarsansökan trots problem med kopparkapslar

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har idag sagt att regeringen bör tillstyrka kraftindustrins ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Detta trots att det finns stora osäkerheter om de kopparkapslar som ska innesluta bränslet kommer att hålla tätt.

Internationellt möte om djupa borrhål i Storbritannien

Den 13-15 juni deltog Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s kanslichef Johan Swahn på en internationell konferens i Sheffield, Storbritannien, om slutförvarsmetoden djupa borrhål. På konferensen deltog all den expertis som finns inom området och det fanns en optimism om framtiden för metoden, särskilt eftersom det pågår fölrberedelser för en pilotstudie i USA.

Kärnavfallsrådet höll seminarium om etiska aspekter på kärnbränslecykeln

Den 13 juni anordnade Kärnavfallsrådet ett seminarium om de etiska aspekterna på kärnbränslecykeln. Seminariet skedde i samband med den internationella SENIX-konferensen som anordnades i samma hus i Stockholm.

Nyhetsbrev 1/2016

Nyhetsbrev 1/2016 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Naturskyddsföreningen motsätter sig slutförvar i Forsmark

Naturskyddsföreningen motsätter sig slutförvaret av kärnbränsle i Forsmark i ett yttrande till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Föreningen anser att det finns en betydande risk att slutförvaret börjar läcka radioaktiva ämnen innan tusen år har gått.

Fler remissinstanser har lyft problem med kopparkapseln till domstolen

De senaste månaderna har ett antal yttranden i sak om ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark lämnats in till mark- och miljödomstolen.

Logga in