Aarhus Convention & Nuclear (ACN) European Roundtable on ”Radioactive Waste Management”

Den europeiska organisationen Nuclear Transparency Watch, NTW, ordnar tillsammans med EU-kommissionen en rundabordskonferens för att bl.a. diskutera på EU-kommissionens andra rapport om genomförandet och efterlevnaden av kärnavfallsdirektivet (2011/70/Euratom). Mötet vill skapa en möjlighet att utbyta erfarenheter och klargöra behov av ytterligare ansträngningar på ett antal områden i EU:s medlemsstater, bland annat behovet av ökad öppenhet och möjligheten för medborgarpåverkan i beslutsprocesser. En del av konferensen kommer behandla den senaste utvecklingen av civilsamhällets tillgång till expertis och forskning i Århuskonventionens perspektiv.

 

Tid: 13-15 januari 2021
Plats: Webinarium
Anmälan: Se bifogade registreringsuppgifter länkad nedan, senast den 4 januari.

 

 

Länkar:

Agenda >>

Registrering >>  

NTW:s hemsida >>
 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev