Aarhus Convention & Nuclear (ACN) European Roundtable on ”Radioactive Waste Management”

Den europeiska organisationen Nuclear Transparency Watch, NTW, ordnar tillsammans med EU-kommissionen en rundabordskonferens för att bl.a. diskutera på EU-kommissionens andra rapport om genomförandet och efterlevnaden av kärnavfallsdirektivet (2011/70/Euratom). Mötet vill skapa en möjlighet att utbyta erfarenheter och klargöra behov av ytterligare ansträngningar på ett antal områden i EU:s medlemsstater, bland annat behovet av ökad öppenhet och möjligheten för medborgarpåverkan i beslutsprocesser. En del av konferensen kommer behandla den senaste utvecklingen av civilsamhällets tillgång till expertis och forskning i Århuskonventionens perspektiv.

 

Tid: 13-15 januari 2021
Plats: Webinarium
Anmälan: Se bifogade registreringsuppgifter länkad nedan, senast den 4 januari.

 

 

Länkar:

Agenda >>

Registrering >>  

NTW:s hemsida >>