Broschyr om säkerhetsfrågan

Broschyr om säkerhetsfrågan
MKG har tagit fram en broschyr om säkerhetsfrågan i kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Ansökan lämnas den 16 mars in till Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen efter många års forskning och årtionden av platsundersökningar. Förvaret ska hålla tätt i hundratusentals år, men i värsta fall kan kopparkapslarna rosta sönder på några hundratals år.

MKG:s broschyr, ”Risken med gamla tekniklösningar är att de kan rosta”, tar upp de risker som finns i SKB:s föreslagna metod för att slutförvara det använda kärnbränslet, den så kallade KBS-metoden. Broschyren tar också upp vikten av öppen forskning och att det inte är bråttom. Riskerna är idag för stora för att metoden ska kunna godkännas. 

Vill du ha ett exemplar av broschyren?

Broschyren kan laddas ner nedan. Vill du ha ett eller flera tryckta exemplar skicka då ett meddelande till info [at] mkg.se med ditt namn och din postadress. Eller skriv till "MKG, Box 7005, 402 31 Göteborg".

 

MKG:s broschyr ”Risken med gamla tekniklösningar är att de kan rosta”, reviderad april 2011, som pdf >>

 

 

Broschyren finns också på engelska, den finner du här:
The brochure "Rost is always a risk when using old technology" >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev