Kärnavfallsbolaget SKB arrangerar årligt samhällsforskningsseminarium

Den 5-6 november 2009 anordnar kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, ett samhällsforskningsseminarium. Det är det åttonde samhällsforskningsseminariet i ordningen.

Plats: Saltsjöboo, Stockholm
Tid: 5-6 november 2009
Anmälan: senast den 2 oktober. Se inbjudan.

Mer information på industrins hemsida eller i inbjudan och program nedan.

Inbjudan och program >>

Länk till mer information på industrins hemsida >>