Kärnavfallsrådet anordnar internationell vetenskaplig workshop om kopparkorrosion i en syrefri miljö

Den 16 november anordnar Kärnavfallsrådet den internationella vetenskapliga workshopen: "Mechanisms of Copper Corrosion in Aqueous Environments". Rådet har bjudit in ett antal internationella experter för att genomlysa den omtvistade frågan om kopparkorrosion i en syrefri miljö.

På sin hemsida skriver rådet:

"The purpose of the workshop is to address the fundamental understanding of the corrosion characteristics of copper regarding oxygen-free environments, and to identify what additional information is needed to assess the validity of the proposed corrosion mechanism and its implication on the containment of spent nuclear fuel in a copper canister. The goal is to discuss these issues in a scientific setting."

Tid: 16 november kl 09.00–ca 16.30
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm
Anmälan: Senast den 16 oktober via anmälningsformulär som går att ladda ner på Kärnavfallsrådets hemsida. Att delta i workshopen är gratis.
Språk: Engelska

Preliminärt program för workshopen >>

Inbjudan till workshopen >>

Om seminariet på kärnavfallsrådets hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida om en ny artikel om kopparkorrosionsfrågan 090930 >>

Mer information om kopparkorrosionsfrågan på MKG:s hemsida >>