Mötesplats SKB: Vi är redo – Tillsammans tar vi hand om framtiden

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB bjuder in till ett webbsänt samtal med bolagets vd Johan Dasht, Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s generaldirektör Nina Cromnier, landshövdingen för Länsstyrelsen i Uppsala län Göran Enander samt flera politiker på lokal och riksnivå. Frågor som kommer behandlas är myndigheternas roll i den kommande processen, kommunernas fortsatta arbete och hur de ser på framtiden.

Tid: 4 november kl. 10-11
Plats: Videolänk

Seminariet kan ses i efterhand här.

Program:

10:00-11:00
Inledning av moderator Anna Bellman

Tillsammans tar vi hand om framtiden 
Samtal med SKB:s vd Johan Dasht

Myndigheternas roll i den kommande processen
Nina Cromnier, generaldirektör SSM
Göran Enander, landshövding Länsstyrelsen i Uppsala län 

Kommunernas fortsatta arbete och hur ser de på framtiden
Jacob Spangenberg, KSO Östhammars kommun
Andreas Erlandsson, KSO Oskarshamns kommun

Panelsamtal
Lars Hjälmered M
Camilla Brodin Kd
Marlene Burwick S
David Ling Grön ungdom

Avslutande samtal Johan Dasht, vd SKB och Anna Bellman