Mötesplats SKB: Vi är redo – Tillsammans tar vi hand om framtiden

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB bjuder in till ett webbsänt samtal med bolagets vd Johan Dasht, Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s generaldirektör Nina Cromnier, landshövdingen för Länsstyrelsen i Uppsala län Göran Enander samt flera politiker på lokal och riksnivå. Frågor som kommer behandlas är myndigheternas roll i den kommande processen, kommunernas fortsatta arbete och hur de ser på framtiden.

Tid: 4 november kl. 10-11
Plats: Videolänk

Seminariet kan ses i efterhand här.

Program:

10:00-11:00
Inledning av moderator Anna Bellman

Tillsammans tar vi hand om framtiden 
Samtal med SKB:s vd Johan Dasht

Myndigheternas roll i den kommande processen
Nina Cromnier, generaldirektör SSM
Göran Enander, landshövding Länsstyrelsen i Uppsala län 

Kommunernas fortsatta arbete och hur ser de på framtiden
Jacob Spangenberg, KSO Östhammars kommun
Andreas Erlandsson, KSO Oskarshamns kommun

Panelsamtal
Lars Hjälmered M
Camilla Brodin Kd
Marlene Burwick S
David Ling Grön ungdom

Avslutande samtal Johan Dasht, vd SKB och Anna Bellman

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev