Anstånd för yttranden till regeringen om kärnbränsleförvaret

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Oskarshamns kommun har ansökt om att få mer tid på sig att inkomma med yttrande till regeringen om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s komplettering av ansökan om att få uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Uppdatering om Östhammars kommun och MKG/Naturskyddsföreningen/Jordens vänner

SSM har beviljats anstånd till 30 september i de två parallella prövningsärendena för det planerade kärnbränsleförvaret M2018/00217/Me och M2018/00221/Ke.

Oskarshamns kommun har beviljats anstånd till 31 oktober i ärende M2018/00217/Me.

Uppdatering: Östhammars kommun har begärt och fått anstånd i miljöprövningsärendet till den 4 december.

Även MKG/Naturskyddsföreningen/Jordens Vänner har sökt och beviljats förlängd remisstid (i målen M2018-00217 och M2018-00221) till den 30 september 2019.  

Läs också:

SKB:s kompletteringssvar om kopparkorrosion ute på remiss, 190425 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s kompletteringsyttranden 190404 >>

Länk till yttrandet till regeringen enligt miljöbalken på SKB:s hemsida, 190404 >>

Länk till yttrandet till regeringen enligt kärntekniklagen på SKB:s hemsida, 190404 >>

 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutförvar av använt kärnbränsle 190129 >>

Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert 181030 >>

Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om slutförvaret 180508 >>

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert, 180426 >>

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion, 180405 >>

Omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket, 171222 >>

Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

SSM säger ja till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>