Det blir ingen folkomröstning i Östhammar om kärnbränsleförvaret

På mötet den 9 juni röstade Östhammars kommunfullmäktige med stor majoritet nej till att anordna en folkomröstning i Östhammar om det planerade kärnbränsleförvaret. Den folkomröstning som planerades i början av 2018, och som blev inställd, kommer alltså inte anordnas. Vid det tillfälle då regeringen eventuellt ber Östhammars kommun om en tillstyrkan eller avstyrkan av ansökan om ett kärnbränsleförvar i Forsmark kommer beslut tas av kommunfullmäktige. 

En planerad folkomröstningen om ansökan om att få uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark ställdes in i början av 2018 efter att mark- och miljödomstolen lämnat ett kritiskt yttrande till regeringen i frågan om förvaret. Under kvällen den 9 juni beslutade kommunfullmäktige i Östhammar om frågan om att det ska hållas en ny rådgivande folkomröstning om det planerade förvaret för använt kärnbränsle inför det vetobeslut som ska fattas lokalt i kommunen. Det vill säga regeringens eventuella fråga om kommunfullmäktige tillstyrker eller avstyrker ansökan.

Det blev ett nej med stor majoritet. Av den decimerade styrka som var på mötet röstade 34 mot en folkomröstning, 9 för och en avstod. Centern, Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokrafterna argumenterade mot. Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och det lokala partiet BOA argumenterade för.

Det finns ingen offentlig tidsplan på när en fråga kan komma att skickas från regeringen och det sker förmodligen bara om regeringen överväger att säga ja.


Länkar:

Information på Östhammar kommuns hemsida där mötet kan ses i efterhand 200609 >>

Frågan om folkomröstning avgörs i Östhammars kommunfullmäktige 200401 >>