Huvudförhandlingen: Fortsättning av Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter

Idag, måndag den 11 september, fortsätter Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att framföra sina synpunkter om metod- och platsval, samt säkerhet efter förslutning i huvudförhandlingen om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Därutöver kommer två inbjudna experter framföra sin expertis gällande platsvalet, samt den alternativa slutförvarsmetoden djupa borrhål. Presentationerna finns tillgängliga nedan.

Huvudförhandlingen om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt fortsätter idag, den 11 september, på Quality Hotel Nacka i Stockholm. Idag fortsätter Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att föra sin talan gällande metod- och platsval och säkerhet efter förslutning. MKG:s kanslichef, Johan Swahn framför sin expertis i sak och Naturskyddsföreningens jurister, Rebecca Nordenstam och Josia Hort, framför juridiska grunder till varför ansökan ska avstyrkas.

Utöver de experter som föreningarna bjöd in som stöd för föreningarnas talan under fredagen den 8 september, kommer ytterligare två experter tala under dagen, Karl-Inge Åhäll och Andrew Orrell. Karl-Inge Åhäll, prof. em. i berggrundsgeologi, ifrågasätter varför en kustlokalisering av ett KBS-förvar förordas trots att det då inte går att optimera säkerheten. Andrew Orrell framför sina kunskaper om djupa borrhål som alternativ slutförvarsmetod. Samtliga presentationer finns att ladda ner nedan.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningens och MKG:s presentation >>

Experternas presentationer:

Karl-Inge Åhäll – Platsvalet >>

Andrew ­Orrell – Djupa borrhål >>

Andrew Orrell – Djupa borrhål (med text) >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG lämnar synpunkter, 170908 >>

Sammanfattning av dag 4 av huvudförhandlingen, 170908 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns att ladda ner här >>

Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev