Informationsblad från Kärnavfallsrådet efter inställt seminarium

Kärnavfallsrådet lämnade den 20 februari över sin nya kunskapslägesrapport till miljöminister Isabella Lövin. Rapporten har titeln ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står vi? Vart går vi?”. Tanken var att Kärnavfallsrådet även skulle ha anordnat ett seminarium om rapporten men på grund av Corona-pandemin ställdes seminariet in. Istället har Kärnavfallsrådet publicerat informationsblad med sammanfattningar från rapportens kapitel. Under juni månad skickades det ut tre blad, i augusti väntas tre till.  

Regeringens rådgivande vetenskapliga organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, har i uppdrag att vartannat år överlämna en kunskapslägesrapport till miljöministern. I rapporten ger rådet sin självständiga bedömning av det aktuella läget inom kärnavfallsområdet, med syfte att uppmärksamma och beskriva frågor som Kärnavfallrådet anser viktiga och att redogöra för rådets synpunkter i dessa. Rapporten överlämnades den 20 februari och tanken var att det skulle ha anordnats ett seminarium om rapportens innehåll i mars. På grund av Corona-pandemin fick seminariet ställas in. Istället har Kärnavfallsrådet tagit fram ett antal informationsblad från utvalda kapitel i rapporten: 

- Långsiktig kompetensförsörjning inom kärnavfallsområdet
- Stegvis prövning och tiden därefter
- Hur kan vi minnas ett slutförvar i framtiden? 

Ytterligare informationsblad kommer att publiceras efter sommaren. 

 

Länkar:

På Kärnavfallsrådets hemsida kan du hitta informationsbladen:
- Långsiktig kompetensförsörjning inom kärnavfallsområdet >>
- Stegvis prövning och tiden därefter >>
- Hur kan vi minnas ett slutförvar i framtiden? >> 

Kärnavfallsrådets rapport ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står vi? Vart går vi?” (SOU 2020:9) >>

Kärnavfallsrådets hemsida med samtliga publikationer >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att Kärnavfallsrådet överlämnar kunskapslägesrapporten 2020 till regeringen, 200220 >>