KD vill pressa regeringen att fatta beslut om kärnbränsleförvaret i april

Sveriges Radio rapporterade den 18 februari att Kristdemokraterna söker stöd i riksdagen för att tvinga fram att regeringen senast i april ska fatta beslut om ansökan om ett kärnbränsleförvar i Forsmark, vilken även innehåller en prövning av en utökning av mellanlagret Clab i Oskarshamn. Detta efter att Vattenfall i DN sagt att Clab håller på att bli fullt och att kärnkraftsdriften är hotad redan 2024. Miljöminister Per Bolund tycker utspelet är oansvarigt och hänvisar till svensk lagstiftning.

På torsdag nästa vecka, den 25 februari, avser Kristdemokraterna att lägga fram ett förslag till ett tillkännagivande till regeringen i näringsutskottet. Kristdemokraterna vill med stöd av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna genom ett beslut i riksdagen pressa på regeringen att senast i april månad ta ett beslut om tillåtlighet i prövningen om ett kärnbränsleförvar i Forsmark, en inkapslingsanläggning samt en utökning av det befintliga mellanlagret Clab i Oskarshamn. Detta efter att Vattenfall larmat om att Clab håller på att bli fullt och att kärnkraftsdriften är hotad redan år 2024.

För att få en majoritet i riksdagen behöver Kristdemokraterna även stöd av Centern, vilka enligt Sveriges Radio avvaktar för att först höra vilken bedömning regeringen gör.

Till Sveriges Radio säger Miljöminister Per Bolund: 

”Jag tycker att det är hårresande att kristdemokraterna inte förstår svensk lagstiftning. Det är helt tydligt från våra grundlagar att det är riksdagen som fattar lagar men att det är regeringen och domstolarna som prövar ärendena utifrån dom lagarna. Vi har ingen tidsplan, utan inväntar myndighetsunderlag, sen ska vi göra en prövning och den ska göras enligt konstens alla regler. Jag tycker det är oansvarigt att släppa fram ett sådant beslut som ändå berör väldigt långa tider och många generationer framåt.”

I en intervju i dagens Industri den 12 februari svarar Bolund på hotet att mellanlagringen blir full:

”Slutförvarsfrågan är väldigt mycket mer komplex. Mellanlagringen finns redan och det handlar bara om att expandera något som redan är på plats”, samt, ”Om SKB känner att det är ett så pressat läge att det finns behov av snabbare hantering när det gäller mellanlagret, så finns det möjlighet att komma in med en separat ansökan om det till regeringen, men det har man inte gjort än så länge. ” 

MKG har påvisat att själva grunden till påståendet att driften av kärnkraften är hotad redan 2024 är falsk eftersom det dessutom finns flera års lagringskapacitet för använt kärnbränsle vid reaktorerna. Föreningen menar att användningen av frågan om detta tillstånd för att utpressa regeringen är oanständigt av Vattenfall. 

Naturskyddsföreningen och MKG har nyligen i en debattartikel i SvD uppmanat regeringen att avslå kärnbränsleförvarsansökan, eftersom kärnkraftsindustrin inte förmått uppfylla de krav som mark- och miljödomstolen ställt om kopparkapslarnas beständighet. Dessutom menar föreningarna i artikeln att ett antal andra åtgärder måste vidtas.

 

Länkar:

Här går det att följa näringsutskottet hos riksdagen >>

Sveriges radio ”Busch vill pressa fram besked om slutförvar”, 210218 >> 

DN: ”Vattenfalls larm – nästan fullt i kärnavfallslagret”, 210211 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida "DN-artikel om kärnbränsleförvaret dubbelt felaktig för att utpressa regeringen", 210211 >>

Dagens industri ”Vattenfall vill ha snabbt besked om kärnavfallet – Bolund: Ingen exakt tidsplan”, 210212 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida "Kopparkappslarna håller inte måttet": Naturskyddsföreningen och MKG SvD-debatt om kärnbränsleförvaret, 210214 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att miljöministern Lövin försvarar prövningen av kärnbränsleförvaret i riksdagen, 210129 >> 

Här kan du följa regeringsprövningen på MKG:s hemsida >>