KTH-ledda forskare publicerar ny kopparstudie som visar på problem för kärnbränsleförvaret

I mars 2021 publicerades en studie av en forskargrupp ledd av Jinshan Pan, professor i korrosionslära vid KTH, i den vetenskapliga tidskriften Corrosion Science. Artikeln visade på mer omfattande korrosionsproblem än tidigare har antagits för kopparkapseln i det planerade kärnbränsleförvaret. Forskarna har fortsatt sina studier och en ny vetenskaplig artikel publicerades i Corrosion Science den 21 november. Studien visar att både svavel och klor snabbt tränger in i kopparn och kan ge allvarliga korrosionsproblem.

I mars 2021 publicerades en studie av en forskargrupp ledd av Jinshan Pan, professor i korrosionslära vid KTH, i den vetenskapliga tidskriften Corrosion Science. Artikeln visade på mer omfattande korrosionsproblem än tidigare har antagits för kopparkapseln i det planerade kärnbränsleförvaret. Studien gjordes med svavelhaltigt syrefritt vatten vid rumstemperatur och använde ny avancerad analysteknik. Forskarna har fortsatt sina studier och en ny vetenskaplig artikel publicerades i Corrosion Science den 21 november. Den nya studien gäller koppar i ett simulerat förvarsvatten med och utan tillsatta sulfider vid 60 grader. Studien visar att både svavel och klor snabbt tränger in i kopparn och kan ge korrosionsproblem, något som det måste tas hänsyn till i större utsträckning för att förstå om koppar är ett lämpligt kapselmaterial.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG anser det viktigt att ny kunskap tillförs i forskningen om kopparkorrosion, något som KTH-forskarna nu gör. Strålsäkerhetsmyndigheten SSM måste följa upp detta arbete när nästa säkerhetsanalys för kärnbränsleförvaret ska godkännas för att få börja bygga förvaret.

 

Länkar:

KTH-forskarnas studie i Corrosion Science, 221121 >>

KTH-forskarnas studie på Corrosion Science hemsida >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida med den tidigare studien och avvisande av kritik från kärnavfallsbolaget SKB:

KTH-forskare avvisar SKB-kritik av viktig kopparkorrosionsstudie, 220424 >>

Nya forskningsrön från KTH visar på större problem för kopparkapslar i kärnbränsleförvar, 210326 >>

Tidigare nyheter om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och bolaget ska svara med bemötanden på de inskickade synpunkterna till den 19 december. Huvudförhandling planeras till den 20-24 maj 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att SSM skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns..
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev