KTH-ledda forskare publicerar ny kopparstudie som visar på problem för kärnbränsleförvaret

I mars 2021 publicerades en studie av en forskargrupp ledd av Jinshan Pan, professor i korrosionslära vid KTH, i den vetenskapliga tidskriften Corrosion Science. Artikeln visade på mer omfattande korrosionsproblem än tidigare har antagits för kopparkapseln i det planerade kärnbränsleförvaret. Forskarna har fortsatt sina studier och en ny vetenskaplig artikel publicerades i Corrosion Science den 21 november. Studien visar att både svavel och klor snabbt tränger in i kopparn och kan ge allvarliga korrosionsproblem.

I mars 2021 publicerades en studie av en forskargrupp ledd av Jinshan Pan, professor i korrosionslära vid KTH, i den vetenskapliga tidskriften Corrosion Science. Artikeln visade på mer omfattande korrosionsproblem än tidigare har antagits för kopparkapseln i det planerade kärnbränsleförvaret. Studien gjordes med svavelhaltigt syrefritt vatten vid rumstemperatur och använde ny avancerad analysteknik. Forskarna har fortsatt sina studier och en ny vetenskaplig artikel publicerades i Corrosion Science den 21 november. Den nya studien gäller koppar i ett simulerat förvarsvatten med och utan tillsatta sulfider vid 60 grader. Studien visar att både svavel och klor snabbt tränger in i kopparn och kan ge korrosionsproblem något som det måste tas hänsyn till i större utsträckning för att förstå om koppar är ett lämpligt kapselmaterial.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG anser det viktigt att ny kunskap tillförs i forskningen om kopparkorrosion, något som KTH-forskarna nu gör. Strålsäkerhetsmyndigheten SSM måste följa upp detta arbete när nästa säkerhetsanalys för kärnbränsleförvaret ska godkännas för att få börja bygga förvaret.

 

Länkar:

KTH-forskarnas studie i Corrosion Science, 221121 >>

KTH-forskarnas studie på Corrosion Science hemsida >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida men den tidigare studien och avvisande av kritik från kärnavfallsbolaget SKB:

KTH-forskare avvisar SKB-kritik av viktig kopparkorrosionsstudie, 220424 >>

Nya forskningsrön från KTH visar på större problem för kopparkapslar i kärnbränsleförvar, 210326 >>

Tidigare nyheter om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev