Miljödomstolen skickar ut pressmeddelande: Yttrande till regeringen den 20 december [ändrat till den 23 januari]

Huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt rörande kärnbränsleförvaret i Forsmark avslutades den 26 oktober. Dagen efter skickade domstolen ut ett pressmeddelande där det meddelades att domstolen kommer att överlämna ett yttrande till regeringen den 20 december. Yttrandet kommer att vara tillgängligt på domstolens kansli från kl. 11.00.

Komplettering: Den 5 december meddelande domstolen att yttrandet överlämnas den 23 januari. Länk till nyhet >>

Länk till pressmeddelandet på domstolens hemsida >>

Länk till information om Naturskyddsföreningens och MKG:s deltagande i huvudförhandlingen >>