Miljöministern: Fortfarande frågetecken om kärnbränsleförvaret

I en artikel publicerad i Upsala nya tidning, UNT, den 28 februari 2021 säger den nytillträdde miljöministern Per Bolund (MP) att regeringen inte är redo att fatta ett beslut om kärnbränsleförvarsansökan. Frågetecknen kring ansökan är för många.

Med koppling till en förnyad debatt om kärnkraften i riksmedia under de kalla vintermånaderna januari och februari 2021, har politiker och företrädare för kraftindustrin tryckt på för att få ett snabbt regeringsbeslut om kärnbränsleförvarsansökan.

Inte minst har argumentet att mellanlagret Clab i Oskarshamns kommun håller på att bli fullt lyfts fram som ett motiv till att ta ett skyndsamt beslut om kärnbränsleförvarsansökan som även rymmer en del om ett utbyggt Clab.

Till UNT den 28 februari säger miljöminister Per Bolund att han inte kan säga när ett regeringsbeslut kommer att fattas, att det finns lagringskapacitet för använt kärnbränsle i flera år ytterligare vid reaktorerna och att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB kan lämna in en separat ansökan om att få bygga ut Clab.

En sådan separat ansökan om utbyggnad av mellanlagret skulle innebära en betydligt mindre prövning eftersom det rör sig om en befintlig verksamhet, enligt ministern som menar att ansökan om kärnbränsleförvaret behöver få den behandling den förtjänar av regeringen. 

Frågor som fortfarande behöver belysas är enligt ministern det Esbo-samråd som Naturvårdsverket nu utför, den av Kärnavfallsrådet nyväckta frågan om gjutjärnsinsatsens funktion i kapseln, och Strålsäkerhetsmyndighetens utvärdering av LOT-försöket som nu tas fram. Om detta skriver UNT: 

”Det konkreta som Bolund lyfter fram är att Naturvårdsverket håller på med att informera andra länder, Polen och Tyskland, om ansökan och de ska få ge sina synpunkter. Nyligen kom också forskning som visar att gjutjärnet inuti kopparhöljet kan påverkas negativt när kapseln ligger i slutförvaret och samtidigt håller Strålsäkerhetsmyndigheten på med en utvärdering av de tester av kopparkapslarna och leran som ska omsluta kärnavfallet, de så kallade LOT-försöken, som SKB har gjort. Bolund vill ta del av de resultaten.”

Enligt miljöministern skall sedan miljödepartementet titta på vad som återstår för att pröva ansökan mot miljöbalken och kärntekniklagen.

 

Länkar:

Länk till artikeln om miljöministern och kärnbränsleförvaret på UNT:s hemsida, 210228 >>

KD vill pressa regeringen att fatta beslut om kärnbränsleförvaret i april, 210218 >>

Här går det att följa näringsutskottet hos riksdagen >> 

Sveriges radio ”Busch vill pressa fram besked om slutförvar”, 210218 >>  

DN: ”Vattenfalls larm – nästan fullt i kärnavfallslagret”, 210211 >>  

Nyhet på MKG:s hemsida "DN-artikel om kärnbränsleförvaret dubbelt felaktig för att utpressa regeringen", 210211 >> 

Dagens industri ”Vattenfall vill ha snabbt besked om kärnavfallet – Bolund: Ingen exakt tidsplan”, 210212 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida "Kopparkappslarna håller inte måttet": Naturskyddsföreningen och MKG SvD-debatt om kärnbränsleförvaret, 210214 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att miljöministern Lövin försvarar prövningen av kärnbränsleförvaret i riksdagen, 210129 >>  

Här kan du följa regeringsprövningen på MKG:s hemsida >>

Regeringen frågar Naturvårdsverket om behov av kompletterande Esbo-samråd, 210114 >>

”Säkerheten för kärnavfall kan inte garanteras”: Naturskyddsföreningens och MKG:s slutreplik på SvD debatt om kärnbränsleförvaret, 210225 >>