Naturskyddsföreningen m.fl. ber SSM:s GD om ett möte om LOT-upptaget

Den 21 januari 2020 skickade Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) ett brev till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s generaldirektör Nina Cromnier. I brevet begär föreningarna ett möte för att diskutera det upptag av försökspaket i LOT-experimentet i Äspölaboratoriet som kärnavfallsbolaget SKB hösten 2019 tagit upp i smyg.

Kärnavfallsbolaget hade sagt att resultaten från kopparkorrosionsstudier från försökspaketen endast skulle redovisas efter alla tillståndsbeslut var klara för att få börja bygga kärnbränsleförvaret. Föreningarna villa ha fram dem snabbare för att regeringen skulle kunna ha dem som vetenskapligt underlag för det kommande tillåtlighetsbeslutet om kärnbränsleförvaret i Forsmark. Under hösten 2019 hade MKG fört en korrespondens med slutförvarsenheten på SSM vilket gett föreningarna en oro för att SSM inte stödjer en snabb redovisning av kopparkorrosionsresultaten. Därför skickade föreningarna brevet som även innehöll korrespondensen mellan MKG och SSM som bilaga. (se nedan).

Mötet kom till stånd den 25 mars 2020 (se länk nedan). På mötet framkom det att SSM redan den 6 december på ett möte med kärnavfallsbolaget SKB fått veta att bolaget troligen kommer att redovisa kopparkorrosionsresultat från det nya LOT-upptaget, inklusive från det varma kopparröret, redan under första halvåret 2020. På mötet meddelade SSM även att en granskning av bolagets kvalitetssäkringsåtgärder för försöket kommer att göras.

Länkar: 

Brev från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG till SSM:s GD med bilaga, 200121 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, MKG, m.fl. möte med SSM den 25 mars 2020, 200325 >>

Nyhet om ny info om LOT-upptag på avstämningsmöte mellan SSM och SKB, 191206 >>

Mer nyheter om LOT-upptaget:

MKG:s kanslichef: ”Upptaget av LOT-paketen är märkligt och avslöjande” 200322 >>

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 11 mars 2020, 200311 >>

Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrat sig i sak till regeringen om LOT-upptaget 200227 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ett tredje yttrande till regeringen om ny skrivelse till SSM om LOT-upptaget 200122 >> 

MKG svarar SSM om vikten av analys av upptagna paket i LOT-försöket, 191220 >>

SSM svarar MKG efter avslöjandet om LOT-upptaget, 191127 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ännu ett LOT-yttrande till regeringen, 191119 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen efter avslöjande att LOT-paket tagits upp, 191028 >>