Ny artikelserie med ”State-of-the-Art” för kärnavfallsförvaring i djupa borrhål

Möjligheten att använda mycket djupa borrhål i stället för att bygga det kopparkapselberoende kärnbränsleförvaret har diskuterats sedan 1980-talet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och dess medlemsföreningar har länge velat se en svensk satsning på djupa borrhål, en metod som skulle kunna bli säkrare och billigare än det nu planerade förvaret i Forsmark. Teknik- och kunskapsutvecklingen inom området har nu kommit så långt att det är dags att diskutera en svensk satsning på tekniken i ett internationellt samarbete. I en ny artikelserie i den vetenskapliga tidskriften ”Energies” sammanfattas kunskapsläget inom området.

Det finns idag inget land som har kärnavfallsförvaring i djupa borrhål som huvudalternativ. Under Obamaadministrationen pågick ett amerikanskt pilotprojekt som stoppades av Trump-administrationen, som ville att arbetet med att miljöpröva det gamla projektet i Yucca Mountain skulle återupptas i stället.

Trots avsaknaden av någon nationell satsning finns en omfattande internationell forskning och utveckling inom området. I en artikelserie i den vetenskapliga ”Energies” sammanfattas kunskapsläget inom området och i en särskild artikel görs en sammanfattning av artiklarna:

 ”The State of the Science and Technology in Deep Borehole Disposal of Nuclear Waste”, Mallants el al., Energies, 2020 vol. 13 article nr. 833 .

Artikel djupa borrhål

Artikeln kan laddas ner nedan. Där finns även alla artiklarna i en komprimerad fil för nerladdning.

I den sammanfattande artikeln avslutar författarna med följande sammanfattning:

 ”A comprehensive overview of the state-of-the-science and technology of deep borehole disposal was captured in this Special Issue. Contributions from nine journal papers covered topics on waste types, engineered barrier performance, performance assessments and the safety case. This provides a sufficient knowledge base to plan and execute field-based demonstration projects that address key elements of borehole disposal, including deep drilling of wide-diameter holes, waste emplacement testing and seal emplacement and performance monitoring.”

MKG menar att teknik- och kunskapsutvecklingen inom området har nu kommit så långt att det är dags att diskutera en svensk satsning på tekniken i ett internationellt samarbete. 

Länkar:

Artikeln ”The State of the Science and Technology in Deep Borehole Disposal of Nuclear Waste” 200212 >>

Alla artiklarna i artikelserien om djupa borrhål (zip-fil på 15 MB) >>

Sammanfattande artikeln på förlagets hemsida >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev