Ny info om LOT-upptag på avstämningsmöte mellan SSM och SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och kärnavfallsbolaget SKB träffades på ett avstämningsmöte den 6 december 2019. På mötet berättade SKB att kopparkorrosionsresultat, inklusive från det varma kopparröret, från det nya LOT-upptaget troligen kommer att redovisas redan under första halvåret 2020. SSM meddelade att en granskning av bolagets kvalitetssäkringsåtgärder för försöket kommer att göras. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, uppskattar både bolagets helomvändning i tidsplanen för redovisning av resultat och SSM:s ambition att kvalitetssäkra dem så att de kan utgöra ett underlag för regeringens tillåtlighetsprövning av kärnbränsleförvaret i Forsmark. Uppdatering: Föreningen fick inte reda på denna nyhet förrän SSM berättade det på ett möte den 25 mars 2020 (se länk nedan).

Efter överlämnandet av yttrandet över kärnbränsleförvaret till regeringen har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) fortsatt haft regelbundna avstämningsmöten om kärnbränsleförvaret med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB sedan den 27 februari 2018. På mötet den 6 december 2019 behandlade framförallt de upptag av försökspaket i LOT-experimentet som kärnavfallsbolaget gjort i smyg i Äspölaboratoriet. Att så skett framkom efter en direkt fråga från MKG på ett möte hos SSM under hösten 2019.

På avstämningsmötet sa kärnavfallsbolaget att två av de tre återstående försökspaketen tagits upp från långtidsexperimentet LOT (Long Term Test of Buffer Material) vid Äspölaboratoriet. SSM fick en omfattande presentation om LOT-upptaget på mötet. Presentationen och mötesanteckningarna finns att ladda ner nedan. Presentationen innehåller mycket nytt om LOT-upptaget, inklusive hur kopparkorrosionen ska undersökas och planer för publicering.

Tidplan för analys och granskning av LOT-upptaget
Kärnavfallsbolaget informerade SSM att de planerade analyserna av kopparkuponger samt de kopparrör som innehöll värmeelement för dessa två försökspaket (S2 och A3) troligen kommer att redovisas redan under första halvåret 2020. Analyser som avser bentonitens utveckling och dess egenskaper efter många års uppvärmning (dvs. huvudsyftet med experimentet) kommer troligen inte att redovisas förrän 2022. Bolaget har ännu inte fattat beslut avseende återtag av det återstående försökspaketet (S3).

SSM meddelade kärnavfallsbolaget att myndigheten planerar att genomföra en granskning av SKB:s kvalitetssäkringsåtgärder i samband med dessa analyser, på ett sätt som liknar de granskningar som tidigare (2007–2015) har gjorts för fältexperimenten i Äspölaboratoriet – om medgivande ges av bolaget då dessa forskningsresultat inte står under formell tillsyn. SSM angav att myndigheten kommer att skriva till bolaget efter årsskiftet med förslag till ett program för kvalitetsgranskning avseende korrosionsanalysen.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, uppskattar både bolagets helomvändning i tidsplanen för redovisning av resultat och SSM:s ambition att kvalitetssäkra dem så att de kan utgöra ett underlag för regeringens tillåtlighetsprövning av kärnbränsleförvaret i Forsmark.

SSM hänvisade även till en skrivelse som myndigheten skickat till MKG om LOT-upptaget den 27 november. MKG svarade på den skrivelsen den 20 december. 

Bryta loss Clab-förtätning ur ansökan om kärnbränsleförvaret
Enligt mötesanteckningarna redogjorde även SKB för hur regeringen förväntar sig att SKB tar initiativ i frågan om huruvida tillstånd för att mellanlagret Clab utökas till 11 000 ton ska prövas separat. Bolaget menar emellertid att detta kan vara komplicerat:

”Att bryta loss ett beslut om ökning av lagringskapaciteten vid Clab från övriga yrkanden anses vara något mer komplext när det gäller prövningen enligt miljöbalken. Oavsett kommer SKB under 2020 att upprätta ett projekt för segmentering av de styrstavar som för närvarande lagras i Clabbassängerna. SKB efterfrågar vägledning från SSM avseende upplägget för en ansökan om anläggningsändringar efter att ett eventuellt tillstånd till ökad lagringskapacitet beviljas enligt kärntekniklagen.” 

Tidigare under 2019 har liknande dialogmöten mellan kärnkraftsindustrins avfallsbolag SKB och myndigheten SSM hållits 10 oktober, 27 maj, 14 maj, 2 maj, 13 mars, 13 februari, 23 januari och den 22 januari. Nästa möte mellan SSM och kärnavfallsbolaget SKB planerades till den 18 februari 2020 men skedde den 11 mars.

Läs protokoll från samtliga av dessa möten på MKG:s hemsida här

SSM:s minnesanteckningar från mötet den 6 december 2019 och SKB:S presentation:

Avstämningsmöte med SKB om KBS-3 den 6 december 2019, 191206 >>

Bilaga 1. Presentation SKB om LOT-upptaget den 6 december 2019, 191206 >>

Bilaga 2. SSM:s skrivelse till MKG om LOT-upptaget den 27 november 2019, 191127 >>

Uppdatering: Länk till nyhet om Naturskyddsföreningen, MKG, m.fl. möte med SSM den 25 mars 2020, 200325 >>

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 11 mars 2020, 200311 >>

Läs även:

Avstämningsmöte mellan SSM och kärnkraftsindustrins avfallsbolag SKB, 191010 >>

Fler nyheter om LOT-upptaget:

Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrat sig i sak till regeringen om LOT-upptaget, 200227 >>

MKG:s kanslichef: ”Upptaget av LOT-paketen är märkligt och avslöjande”, 200322 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ett tredje yttrande till regeringen om ny skrivelse till SSM om LOT-upptaget 200122 >> 

MKG svarar SSM om vikten av analys av upptagna paket i LOT-försöket, 191220 >>

SSM svarar MKG efter avslöjandet om LOT-upptaget, 191127 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ännu ett LOT-yttrande till regeringen, 191119 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen efter avslöjande att LOT-paket tagits upp, 191028 >>

SSM svarar MKG efter avslöjandet om LOT-upptaget, 191127 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ännu ett LOT-yttrande till regeringen, 191119 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen efter avslöjande att LOT-paket tagits upp, 191028 >

Nyhet om att SKB tar upp försökspaket som kan avgöra kärnbränsleförvarets framtid utan insyn, 191024 >>

Nyhet om att Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM, 191016 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev