PM från MKG om viktiga frågeställningar att granska i industrins forskningsprogram, FUD

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit ett PM om de frågeställningar som föreningen hittills har identifierat som viktiga i industrins forskningsredovisning, FUD-2007. MKG kommer som andra remissinstanser att lämna in sitt slutliga yttrande till Statens kärnkraftinspektion, SKI, senast den 15 mars 2008. SKI kommer sedan i sin tur att lämna ett yttrande till regeringen. Regeringen har sedan möjlighet att påverka industrin i deras arbete med att ta fram en säker hantering av kärnavfallet. Frågor som MKG tar upp i sitt PM är bland annat redovisningen av alternativa metoder, oberoende samhällsvetenskaplig forskning, tidsplanen för det fortsatta forsknings- och utvecklingsarbetet samt avsaknad av resultat från långtidsförsöken i Äspö-laboratoriet.

MKG har sammanfattat sina FUD-frågor i ett PM. Remissyttrande över industrins FUD-program ska vara inlämnade till Statens kärnkraftinspektion, SKI senast den 15 mars 2008. Alla, inte bara remissinstanserna kan svara på remissen. Rapporten FUD-2007 kan beställas från industrin, SKB eller laddas ner från deras hemsida.

De frågor som MKG tar upp i sitt PM om industrins forskningsprogram FUD-2007 är:

  • Tidsplanen för det fortsatta forsknings- och utvecklingsarbetet i relation till den planerade tidpunkten för inlämnandet av ansökan i slutet av 2009
  • Avsaknad av resultat från långtidsförsöken i Äspö-laboratoriet
  • Frågeställningar som rör den långsiktiga säkerheten för slutförvaret som fortfarande inte verkar tillräckligt utredda
  • Behov av precisering av kärnavfallssystemets uppfyllelse av samhälleliga mål och funktionskrav
  • Redovisningen av alternativa metoder
  • Lokaliseringsprocessen och miljökrav
  • Safeguards och den långsiktiga frågan om kärnvapen från kärnavfall
  • Behovet av från industrin oberoende samhällsvetenskaplig forskning

Nedan finns förutom MKG:s PM även de dokument och länkar som det hänvisas till i dokumentet.

MKG:s PM om viktiga FUD-frågeställningar som pdf >>

FUD-remissen som Statens kärnkraftinspektion skickat ut >>

Informationsbroschyr om att svara på remisser från regeringens hemsida >>

MKG:s korta beskrivning av FUD-processen och FUD 2007 >>

De av industrins IPR-rapporter som nämns i PM:et:

SKB TR-07-10 Äspö Hard Rock Laboratory Annual report 2006 >>

SKB IPR-07-06 Äspö Hard Rock Laboratory – Planning Report for 2007 >>

SKB IPR-07-04 Äspö Hard Rock Laboratory – Status Report October–December 2006 >>

SKB IPR-07-09 Äspö Hard Rock Laboratory – Status Report January–March 2007 >>

SKB IPR-07-11 Äspö Hard Rock Laboratory – Status Report April–June 2007 >>

pdfSKB IPR-07-11 Äspö Hard Rock Laboratory – Status Report July–
September 2007 >>

Mer information om rapporter om djupa borrhål på MKG:s hemsida >>

Industrins, SKB:s, utlysning om forskningsanslag för samhällsvetenskaplig forskning våren 2007 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKI:s FUD-granskningsmöte >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev