Regeringen skickar den sjunde rapporten till IAEA:s Joint Convention om kärnavfall

Den 26 oktober skickade regeringen in den senaste rapporten till Joint Convention, det internationella kärnenergiorganet IAEA:s fördrag om säkerheten vid hanteringen av radioaktivt avfall. Rapporten tas fram var tredje år och är den sjunde i ordningen.

År 1997 skrev Sverige under det internationella kärnenergiorganet IAEA:s fördrag ”Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management”. Vart tredje år skickar regeringen in en nationell rapport om det svenska kärnavfallsprogrammet och den för 2020 blir den sjunde i ordningen. Rapporten tar upp Sveriges kärnavfallsprogram och de tillståndsprövningarna som pågår. Rapporten innehåller även en beskrivning av hur mycket radioaktivt avfall som finns i Sverige. Alla länder som skrivit under avfallskonventionen gör en motsvarande sammanställning.  

I augusti 2021 ska regeringen även skicka in en tredje rapport till EU-kommissionen enligt kärnavfallsdirektivet. 

 

Länkar 

Sweden’s sixth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management Ds 2017-51 >>

Om rapporten på regeringens hemsida >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om den sjätte rapporten, 171023 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM arbetar med att uppdatera den nationella planen för allt radioaktivt avfall, 201022 >>