SSM påbörjar arbetet med kvalitetsgranskningen av LOT-resultaten på allvar

Efter en tid av förberedelser har Strålsäkerhetsmyndigheten SSM nu växlat upp arbetet med granskningen av kärnavfallsbolaget SKB:s redovisa kopparkorrosionsresultat från LOT-försökspaketen vars upptag avslöjades att de gjorts i smyg av bolaget under hösten 2019.

Sedan det blev känt att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB tagit upp paket i det så kallade LOT-försöket har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG krävt att resultat från denna viktiga undersökning – som kan avgöra den vetenskapliga tvisten ifall kopparn är ett lämpligt kapselmaterial i det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark eller inte – ska redovisas öppet och att SSM ska granska resultaten.

SKB har under 2020 publicerat två rapporter från försöken. SKB:s första rapport heter SKB TR-20-11 och publicerades den 15 juni 2020. Rapporten berättar om installationen av försökspaketen och upptaget, samt redovisar data för försöket under de 20 år det varit i drift, bland annat om temperaturer och vattenförhållanden i den skyddande bentonitleran som omringar kopparkomponenterna.

Den andra rapporten från försöket kallas SKB TR-20-14 och innehåller resultaten av kopparkorrosionsstudierna. I en nyhet på mkg.se från 1 oktober 2020 (se länk nedan) går det att läsa mer om MKG:s kritik mot denna rapport. Kortfattat anser föreningen att rapporten innehåller stora vetenskapliga brister men att det ändå framgår att kopparn är ett direkt olämpligt material för inkapsling av använt kärnbränsle på grund av hög korrosion – betydligt högre än vad bolaget som driver projektet vill erkänna.

SSM har inlett en kvalitetsgranskning av LOT-resultaten där de två ovan angivna rapporterna kommer att granskas, dels av myndigheten själv och dels med extern experthjälp där SSM upphandlat konsulter från det brittiska bolaget Galson Sciences. Kontraktet med bolaget finns nedan. SSM och konsulter från Galson Sciences höll ett startmöte den 1 september 2020, och följde up med ett möte med SKB den 18 september 2020 (se mötesanteckningar och presentationer nedan).

 Kontrakt SSM2020-5740-1 Kontrakt med Galson Sciences september 2009 >>

 Anteckningar från möte mellan SSM och Galson Sciences, 200901 >>

 Anteckningar möte mellan SSM och Galson Sciences och SKB AB, 200918 >>

 Presentation av Galson Sciences från möte mellan SSM, Galson Sciences och SKB AB 200918 >>

 Presentation av SKB från möte mellan SSM, Galson Sciences och SKB AB 200918 >>

 Presentation av SSM från möte mellan SSM, Galson Sciences och SKB AB 200918 >>

MKG har även bjudits in av SSM att ge synpunkter på vad som är viktigt i myndighetens granskning av SKB:s redovisning av LOT-resultaten. MKG har bidragit med ett skriftligt underlag till myndigheten. Den 30 november hölls även ett möte mellan MKG, Naturskyddsföreningen, SSM, Galson Science och KTH-forskarna Peter Szalakaols och Cristopher Leygraf.

Läs mer om detta möte i denna nyhet på MKG:s hemsida:
MKG bidrar med synpunkter till myndighetens LOT-granskning, 201008 >>

Fler länkar:

Nyhet om att SKB släppt rapporten om kopparkorrosion i LOT (Vetenskapligt undermålig SKB-rapport om kopparkorrosion i LOT-upptag visar att koppar inte kan vara ett kapselmaterial) 201001 >>

Nyhet från MKG om att SKB publicerat en första rapport från LOT-experimentet med data och information om försöket, 200615 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att kopparkorrosionsresultat från LOT-upptagen kan komma innan sista september, 200527 >> 

Nyhet om föreningarnas yttrande till regeringen om LOT-upptaget >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev