SSM rapporterar till regeringen om information till framtiden

Den 1 oktober skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, in rapporten ”Redovisning av regeringsuppdrag om metoder för säkerställande av information och kunskap över lång tid för slutförvaret av kärnbränsle” till regeringen.

I regleringsbrevet för SSM 2021 hade regeringen med denna text:
”Strålsäkerhetsmyndigheten får i uppdrag att redogöra för olika metoder hur information och kunskap om slutförvaret för kärnbränsle kan säkerställas över lång tid. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 oktober 2021.”

Detta uppdrag har nu slutförts när myndigheten den 1 oktober lämnade en rapport om information till framtiden till regeringen.

Myndigheten har inte begränsat redovisningen till att enbart vara tillämpningsbart på kärnbränsleförvaret utan anser att frågan även bör var relevant för annan långsiktig geologisk förvaring av radioaktivt avfall, t.ex. förvaret för kortlivat radioaktivt avfall vid Forsmarks kärnkraftverk, SFR.

Projektets huvudsakliga rekommendation består i att informations- och kunskapsbevarande bör använda olika metoder, medier och innehåll över olika tidsskalor med ett flertal aktörer och platser. Nio metoder har tagits fram och inkluderar till exempel tidskapslar, den legala grunden, slutförvarsdokumentation samt kultur, utbildning och konst.

 

Länkar:

Följemail, SSM:s rapport, 211001 >>

Missiv för inskickande av SSM:s rapport 2021:24 till Miljödepartementet, 210914 >>

SSM:s rapport 2021:24 "Redovisning av regeringsuppdrag om metoder för säkerställande av information och kunskap över lång tid för slutförvaret av kärnbränsle”, september 2021 >>

Nyhet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida, 211004 >>

Informationsbevarande i regeringens regleringsbrev för SSM, 201217 >> 

Avstämningsmöte mellan SSM och Kärnavfallsrådet, 210126 >>

SVT Nyheter uppmärksammar informationsbevarande, 210205 >>

Information om ”Workshop: Information and memory for future decision making – radioactive waste and beyond” den 21-23 maj 2019 i Stockholm på Kärnavfallsrådets hemsida >>

Kalendernyhet på MKG.s hemsida om "Workshop: Information and memory for future decision making – radioactive waste and beyond” den 21-23 maj 2019 >>