Sveriges Radios "Klotet" gör reportage om kopparkorrosion

Den metod som kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, föreslår för slutförvaring är bland annat beroende av att de kopparkapslar som ska isolera avfallet från den omgivande miljön är intakta i hundratusentals år. På senare år har forskare presenterat forskarrön som gör att det kan ifrågasättas om detta är möjligt. Idag sänds ett reportage om kopparkorrosion i Sveriges radios program "Klotet". I rapportaget intervjuvas bland annat Peter Szakàlos, forskare på KTH. KTH-forskarna har nyligen tillsammans med kollegor jorden runt publicerat en ny vetenskaplig artikel om problemet med att använda koppar i det svenska slutförvarssystemet. Artikeln kan laddas ner nedan.

Den tidigare vetenskapliga "sanningen" har varit att koppar i princip inte korroderar alls i syrefri miljö. Alltså skulle kopparkapslarna i industrins KBS-metod klara sig utmärkt i den syrefria miljön i berggrunden. Hösten 2007 presenterade några forskare från Kungliga tekniska högskolan, KTH, forskningsresultat som visade att koppar kan korrodera även i syrefri miljö, bara det finns vatten närvarande. Frågan diskuterades även upp på 1980-talet men förnekades då av kärnavfallsbolaget och ignorerades av myndigheten Statens kärnkraftsinspektion, SKI.

Sedan 2007 har forskarna publicerat flera artiklar och alla pekar på samma sak. Att det inte är säkert att slutförvara kärnavfall i kopparkapslar med en väggtjocklek på ungefär fem centimeter, som i industrins föreslagna KBS-metod. Senaste publiceringen är en artikel som KTH-forskarna författat tillsammans med flera forskare från flera länder. Nyheten presenteras även på KTH:s hemsida. Länk finns längst ner på sidan bland länkarna.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lyft frågan till myndigheterna sedan den kom upp på dagordningen igen 2007. Strålsäkerhetsmyndigheten utreder för närvarande frågan. MKG anser att det är mycket viktigt att frågor som till denna grad ifrågasätter det mest grundläggande i industrins metod bör vara undersökta innan det att en ansökan lämnas in. För närvarande planerar industrin att komma in med en ansökan mot slutet av 2010.

Senare i höst, den 16:e november, håller Kärnavfallsrådet, som också är oroliga över de nya rönen, en internationell vetenskaplig workshop om kopparkorrosionsfrågan. I P1-morgon finns ett inslag där en av rådets ledamöter, Willis Forsling, kommenterar frågan. Inslaget finns dels på P1-morgons hemsida och dels som ljudfil. Länk och ljudfil finns nedan bland länkarna.

MKG anser att det är en stor brist i det svenska systemet som inte kunnat granska industrins förslag till metod bättre. Från industrin fristående forskningsmedel borde ha funnits tillgängliga för längesedan så att forskning som är kritisk mot industrins metod har lättare att finansiera sig. Det skulle leda till en bättre process och i slutändan en säkrare metod. Ingen tjänar på att det här ska stressas fram, allra minst framtida generationer. Det är viktigare att den slutgiltiga metoden är miljösäker och att alla frågor har undersökts grundligt.

Frågan om kopparkorrosion i syrefri miljö togs även upp i vetenskapsradions morgonsändning. Se länk nedan

Komplettering: Diskussionen i media om kopparkorrosion har fortsatt med nya Klotet-inslag. Se länk nedan.

Klotets inslag om kopparkorrosion 090930 >>

MKG:s nyhet om den nya KTH-artikeln om kopparkorrosion 090930 >>

Till mer information på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets internationella workshop om kopparkorrosion 091116>>

Vetenskapsradions reportage om kopparkorrosion i syrefri miljö >>

P1-morgons intervju med Kärnavfallsrådets Willis Forsling (mp3-fil) >>

Länk till hemsida för P1-morgon 090930 med intervju av Kärnavfallsrådets ledamot Willis Forsling >>

Nyhet på KTH:s hemsida om den nya artikeln om kopparkorrosion i syrefri miljö >>

Mer information om kopparkorrosionsfrågan på MKG:s hemsida >>

Länk till nyhet på MKG:s hemsida om den fortsatta diskussionen i media om kopparkorrosion i syrefri miljö >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev