Yttrande om nya uppgifter rörande SSM:s interna diskussioner lämnad till domstolen

Den 23 oktober publicerade Sveriges Natur ytterligare ett internt dokument från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Dokumentet gör att det går att ifrågasätta de slutsatser som SSM presenterat i den pågående huvudförhandlingen om kärnbränsleförvaret i mark- och miljödomstolen. Med anledning av de första avslöjandena i Sveriges Natur den 11-12 oktober lämnade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG den 13 oktober in ett yttrande till mark- och miljödomstolen. Naturskyddsföreningen och MKG lämnar idag in ytterligare ett yttrande med dagens nyhetsartikel och det interna dokumentet som bilagor. I morgon väntas Strålsäkerhetsmyndigheten kommentera avslöjandena.

Den 12 oktober publicerade Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur artikeln ”Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade risker med slutförvaret” och offentliggjorde samtidigt två interna protokoll och en presentation från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, inför myndighetens yttrande till mark- och miljödomstolen där SSM ansåg att domstolen skulle kunna tillstyrka ansökan i strålsäkerhetsperspektiv. Protokollen avslöjar att Strålsäkerhetsmyndigheten utelämnat information om att det finns riskscenarier för skador på kopparkapslarna inom 300 år efter förslutning där myndighetens gränsvärde överskrids.

Den 23 oktober publicerade Sveriges Natur åter igen en artikel med ytterligare ett internt dokument från SSM, som på nytt avslöjar myndighetens interna oenighet kring riskerna för kapselbrott och slutförvarets långsiktiga strålsäkerhet. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG lämnade under huvudförhandlingsveckan i Gimo, den 13 oktober, in ett yttrande till domstolen med de första avslöjande protokollen och nyhetsartiklarna bifogade. Föreningarna lämnar idag, den 23 oktober, in ytterligare ett yttrande med den nya artikeln och SSM-dokument bifogat. Föreningarna kommer även under morgondagens förhandling att presentera sitt yttrande innan Strålsäkerhetsmyndigheten har tid avsatt att svara på olika frågorna från domstolen. SSM har då en möjlighet att kommentera SSM:s arbete med att ta sitt ett yttrande om långsiktig strålsäkerhet till domstolen den 29 juni 2016. 

Vad som står i det nytillkomna interna SSM-dokumentet finns att läsa på MKG:s nyhet om dokumentet. Se länk nedan. Där hittar du även länkar till nyheten om de avslöjande dokumenten från den 11 oktober.

 

Länkar: 

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande, 171023 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om dokument från SSM visar de allvarliga riskerna med slutförvaret, 171023 >> 

Nyhet på Sveriges Natur ”Dokument avslöjar: Så allvarliga är riskerna2, 171023 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM har mörkat risker med slutförvaret till domstolen, 171011 >>

Här finner du de frågor som domstolen ställt till SKB och SSM under domstolsförhandlingen, 171019 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev