Online event: Topical Day 2020 on Deep Borehole Repository

SITEX_Network, där Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG är medlem, arrangerar den 25 november ett digitalt seminarium om utvecklingen av förvarsmetoden djupa borrhål. Frågor som kommer behandlas är bl.a. det nuvarande kunskapsläget, säkerhetsfrågor, sociala frågor, forskningsbehov och regelverk.

SITEX_Network (Sustainable network for Independent Technical Expertise on radioactive waste management) är ett nätverk av i första hand forskningsorganisationer som stödjer strålsäkerhetsmyndigheter samt vissa strålsäkerhetsmyndigheter för samarbete inom kärnavfallsområdet. Nätverket ser det som viktigt att ha en nära anknytning till civilsamhällesorganisationer som också kan vara medlemmar.

Den 25 november kommer SITEX_Network hålla ett digitalt seminarium om den alternativa förvaringsmetoden för kärnavfall som brukar benämnas djupa borrhål. På seminariet kommer kunskapsutvecklingen för metoden presenteras, liksom säkerhetsfrågor, sociala frågor, forskningsbehov och regelverk.

Tid: 25 november kl. 13:30-17:00
Plats: Via videolänk
Anmälan: Se länk på SITEX.Networks hemsida, anmälan stänger 14 november >> 

Länkar:

Preliminär dagordning >>

Mer information på SITEX.Networks hemsida >>