Seminarium Almedalen: Kärnkraftens olösta frågor - atomansvarighet och slutförvar

Den 3 juli ombord på Sigyn i Almedalen på Gotland anordnar Naturskyddsföreningen och MKG ett seminarium tillsammans. Titeln på seminariet är: "Kärnkraftens olösta frågor: atomansvarighet och slutförvar".

Två kärnkraftsfrågor har fortfarande inte någon lösning trots att kärnkraftverk funnits i över 50 år. Det ena är frågan om hur mycket kärnkraftsägarna ska betala vid en olycka. Den andra är hur det högaktiva kärnavfallet ska slutförvaras där den svenska industrins KBS-metod har nyupptäckta brister.

Naturskyddsföreningen och MKG samarbetar i detta Almedalsseminarium som hålls på kärnavfallsbåten Sigyn i Visby hamn. Seminariet inleds med att Mikael Karlsson presenterar en rapport om Atomansvarighetslagen. Hur mycket kärnkraftsägarna ska betala vid en olycka - atomansvarighetsfrågan? Regeringen vill fortsätta utreda frågan trots ett existerande lagförslag om skärpt skadeståndsansvar

Medverkande:
Mikael Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen, presenterar en ny rapport om atomansvarighet
Johan Swahn, kanslichef för MKG, beskriver läget inom det svenska slutförvarsprogrammet
Peter Szakàlos, forskare vid Korrosionslära, Kungliga tekniska högskolan, berättar om riskerna för kopparkorrosion om kärnkraftsindustrins KBS-metod används

Programmet avslutas med en modererad diskussion mellan Mikael Karlsson och SKB:s verksställande direktör Claes Thegerström

Tid: 3 juli 2009 kl 10.30-12.00
Plats: Kärnavfallsbolagets fartyg för avfallstransporter "M/S Sigyn" som finns på plats i Visby hamn
Anmälan: Ingen föranmälan behövs.

Inbjudan till seminariet >>

Pressinbjudan till seminariet >>