MKG-seminarium om kärnbränsleförvaret, kopparkorrosion och LOT-upptagets betydelse

MKG med medlemsföreningar genomförde den 9 juni ett webseminarium om kopparkorrosion, LOT-försöket och regeringens remiss till allmänheten om det föreslagna kärnbränsleförvaret. Det gick att delta som åhörare via Zoom (där det gick att ställa frågor) och via YouTube.

Nu går det att se webbseminariet i efterhand på YouTube. Eftersom vi hade tekniska problem under webinariet så att alla presentationerna kunde genomföras har vi återskapat en redigerad version som är fullständig.

Här är länken till webinariet på Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCjW_QD9glR0R6SQxE-83Izg

Här är länken till MKG:s nyhet om att vi publicerat webbseminariet:
http://mkg.se/mkgs-seminarium-om-k-rnbr-nslef-rvaret-kopparkorrosion-och-lot-upptagets-betydelse-finns-nu-att-se-i

 

PRESENTATIONER 
"Varför fungerar inte koppar som kapselmaterial i kärnbränsleförvaret?" av Peter Szakálos, KTH >>

"Kan LOT-försöket ge avgörande korrosionsresultat för regeringens prövning?" av Johan Swahn >>

Här kan du hitta mer information om regeringens remissom synpunkter på kärnbränsleförvaret >>
 

PROGRAM:

13:00 VÄLKOMMEN
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

13:10 VARFÖR FUNGERAR INTE KOPPAR SOM KAPSELMATERIAL I KÄRNBRÄNSLEFÖRVARET?
Peter Szakálos, KTH

13:30 KAN LOT-FÖRSÖKET GE AVGÖRANDE KORROSIONSRESULTAT FÖR REGERINGENS PRÖVNING?
Johan Swahn, kanslichef MKG

13:55 BENSTRÄCKARE

14:00 REGERINGEN BER ALLMÄNHETEN OM SYNPUNKTER PÅ KÄRNBRÄNSLEFÖRVARET
Christine Anvegård, kommunikatör, MKG

14:10 Svar på frågor som ställts via chatten
Christine Anvegård, kommunikatör, MKG

14:25 AVSLUTANDE KOMMENTARER
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

 

PRAKTISK INFORMATION:

Ingen föranmälan. Deltagande via Zoom (länk publiceras den 9 juni).  Vi spelar även in och websänder seminariet i efterhand.

BAKGRUND:

Seminariet avser utveckla kunskapsbilden gällande användningen av koppar som skyddsmaterial i det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark, Östhammars kommun.

Kopparns lämplighet som kapselmaterial har ifrågasatts under en längre tid och hur den påverkas av en slutförvarsmiljö står i fokus för prövningen av kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags SKB:s ansökan om att få uppföra ett förvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Den nya information som nått MKG om att resultaten från de s.k. LOT-försök som bolaget tagit upp i smyg under hösten 2019 nu kan komma att ingå i regeringens underlag inför ett beslut om kärnbränsleförvarsansökan – trots att industrin initialt hävdade att resultaten inte kommer att publiceras före ett eventuellt regeringsbelsut – kommer även att diskuteras under seminariet.

Seminariet kommer även behandla regeringens remiss till allmänheten om det föreslagna kärnbränsleförvaret. En inbjudan kommer att skickas ut till alla som prenumererar på MKG:s nyhetsbrev (se fält längre ner till höger på sidan).

 

Länkar:

Inbjudan som pdf >>