MKG med medlemsföreningar kompletterar med ännu ett LOT-yttrande till regeringen

Efter att mer information framkommit om upptagningen av LOT-försöket i Äspölaboratoriet lämnar nu Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) ytterligare än komplettering till sitt yttrande rörande remisser i regeringens prövning av ansökningar av ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken och kärntekniklagen.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s andra kompletterande yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökningarna, 191119 >>

Se nyhet om yttrandet på MKG:s hemsida, 191119 >>