MKG med medlemsföreningar kompletterar med ett tredje yttrande till regeringen om ny skrivelse till SSM om LOT-upptaget

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har skickat in en tredje komplettering till deras yttrande den 30 september i regeringens prövning av kärnbränsleförvaret.

Detta efter att ytterligare skriftväxling skett med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) om upptagningen av LOT-försöket i Äspölaboratoriet.

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s komplettering av yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökningarna, 200123 >>

Nyhet om yttrandet på MKG:s hemsida, 200122 >>