MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen efter avslöjande att LOT-paket tagits upp

Med anledning av att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB meddelat att det experimentella försökspaketet benämnt LOT S2 tagits upp kompletterar nu Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG sitt yttrande till regeringen om korrosionsfrågorna.

Föreningarna framför att det är av yttersta vikt att resultat och analys från försöket kvalitetssäkras och tillgängliggörs innan regeringen tar beslut i tlllåtlighetsfrågan för kärnbränsleförvaret.

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s kompletterande yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökningarna, 191028>>

Nyhet om yttrandet på MKG:s hemsida, 191028 >>