MKG med medlemsföreningar yttrar sig i sak till regeringen om LOT-upptaget

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har skickat in ett nytt yttrande till regeringen i prövningen av kärnbränsleförvaret. Detta efter att föreningarna har gjort bedömningen att ytterligare dialog med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) om upptagningen av LOT-försöket i Äspölaboratoriet inte kommer att leda vidare till något konstruktivt.

I yttrandet argumenterar föreningarna i sak för att det är viktigt att en fullgod analys att kopparkorrosionen i de upptagna försökspaketen i LOT-försöket blir en del av underlaget i regeringens tillåtlighetsprövning av det planerade kärnbränsleförvaret. Kopia på yttrandet har skickats till Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsrådet och Östhammars kommun.

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande i sak till regeringen rörande LOT-försöket och den långsiktiga säkerheten för kärnbränsleförvaret (med bilagor) 200227 >> 

Nyhet om yttrandet på MKG:s hemsida, 200227 >>