MKG med medlemsföreningar yttrar sig över ny kärntekniklag

MKG har tillsammans med Naturskyddsföreningen och Jordens vänner lämnat in yttrande över ny kärntekniklag. Föreningarna anser det särskilt viktigt att kärntekniklagen får en bättre överensstämmelse med miljöbalken, att det blir tydligt hur samråd ska gå till och vem som äger rätt att överklaga beslut.

Föreningarna ser även positivt på att staten får ett sistahandsansvar, och ett behov av att byta ut begreppet slutförvar. Andra remissvar finns i länken till regeringshemsida längst ner.

MKG:s, Naturskyddföreningens och Jordens Vänners yttrande över ny kärntekniklag >>

Nyhet på MKG:s hemsida om yttrandet, 190913 >>