MKG yttrar sig i Esbo-samråd om planerna på mellanlagring av radioaktivt avfall i Danmark

Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings (MKG) har den 7 januari 2020 lämnat ett yttrande till Naturvårdsverket inom samrådet enligt Esbokonventionen om de danska planerna för mellanlagring av radioaktivt avfall.

 MKG skriver i sitt yttrande att det är positivt att Danmark har beslutat att bygga ett nytt förvar för mellanlagring av radioaktivt avfall medan metod och plats för säker långsiktig hantering av avfallet tas fram. Föreningen påpekar särskilt vikten av att bästa möjliga plats och teknik används vid framtagandet av ett förvar. Detta kan ta tid och internationell samverkan kan behövas. 

MKG:s yttrande enligt Esbo-samråd om mellanlagring av radioaktivt avfall i Danmark, 200107 >>

Nyhet om yttrandet på MKG:s hemsida, 200107 >>