Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande om SSM:s interna kapseldiskussion 2/2

Med anledning av publiceringen i Sveriges Natur den 23 oktober om Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, interna kapseldiskussioner lämnade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG den 23 oktober in ett yttrande till mark- och miljödomstolen. Till yttrandet bifogas det interna SSM-dokumentet och Sveriges Naturs nyhetsartikel. Se även yttrande som lämnats in den 13 oktober. 

 

Länkar:

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande, 171023 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om yttrandet >>