Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande angående överklagande av artskyddsdispens

Angående SKB:s yttrande av den 21 december 2016 angående överklagande av artskyddsdispens för åtgärder i samband med anläggande av slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, Östhammars kommun.

[pdf] Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande, 170927 >>