Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande i sak om SFR 2