Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om vilandeförklaring i hamnmålet