Yttrande över remiss om nya föreskrifter från Riksgälden

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG lämnade den 23 augusti in ett gemensamt yttrande över förslaget om föreskrifter om kärnavfallsfinansiering som Riksgälden gått ut med den 20 juni 2019.

Föreningarna framför i sitt remissvar att det bra att Riksgälden förtydligar att industrin ska redovisa mer utförliga kostnadsberäkningar för återstående kostnader för hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall och rivning av reaktorer.

Yttrande över remiss om nya föreskrifter från Riksgälden av MKG, Jordens Vänner och Naturskyddsföreningen, 190823 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om yttrandet, 190903 >>