Broschyr om tillståndsprocessen

Broschyr om tillståndsprocessen

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB skickade in sina ansökningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark den 16 mars 2011. Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen, som tagit emot SKB:s ansökningar har startat en granskning- och tillståndsprocess som kommer ta flera år. I MKG:s broschyr kan du läsa om hur tillståndsprocess för slutförvaret av det använda kärnbränslet kommer att gå till.

I MKG:s broschyr om tillståndsprocessen får du en sammanfattande bild av hur ansökan behandlas. Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att granska ansökan enligt kärntekniklagen. Miljödomstolen kommer under tiden, med myndighetens stöd, att granska ansökan enligt miljöbalken. På grundval av yttranden från myndighet och domstol kommer slutligen regeringen, förmodligen någon gång i nästa mandatperiod, besluta om tillstånd ska ges eller ej.

Ladda ner broschyren här >>

Läs mer om tillståndsprocessen på MKG:s hemsidas nya portal, Om slutförvarsansökan >>