Internationell granskningsgrupp redovisar granskning av slutförvarsansökan

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har den 13-14 juni anordnat mötesdagar där den internationella granskningsgruppen, utsedd av kärnenergibyrån OECD/NEA, presenterar sin slutrapport samt svarar på frågor om sin granskning av ansökan för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Den 13 juni presenterar den internationella granskningsgruppen sin slutrapport i Stockholm för särskilt inbjudna. Samma presentation kommer även att ges dagen efter, den 14 juni, för allmänheten i Gimo. Presentationerna kommer att hållas på engelska och sändas på SSM:s webbplats (mer information om webb-sändning kommer läggas ut på www.ssm.se).

För särskilt inbjudna:
Tid: 13 juni, kl.09-11:15.
Plats: Summit Solna Gate, Hemvärnsgatan 9, Solna
Anmälan: Senast den 7 juni. Se bifogad blankett i inbjudan

För allmänheten:
Tid: 14 juni, kl.09-11:15.
Plats: Gimo, Östhammar

Bakgrund

Den 17 maj 2011 inledde en expertgrupp tillsatt av OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA, en granskning av den inlämnade svenska ansökan rörande ett slutförvarssystem. Gruppen är tillsatt för att stödja Strålsäkerhetsmyndigheten i granskningsarbetet. Gruppen består av experter inom bland annat områdena geologiska och hydrologiska förhållanden, kopparkorrosion, buffetfrågor och forsknings- och utvecklingsprogram inom kärnavfallsområdet. Arbetet leds av Michael Sailer som kommer från det tyska forskningsinstitutet Öko-Institut. Mer information om granskningsgruppen finns i länkarna nedan.

 

Länkar:

Inbjudan och program för slutrapportering av OECD/NEA:s internationella expertgranskning >>

Information om den internationella granskningen på MKG:s hemsida >>

Alla dokument som rör granskningen finns att ladda ner på MKG:s hemsida (SSM diarienummer 2010/4132) >>

Information på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >> 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev