Kärnavfallsrådets seminarium om 2015 års kunskapslägesrapport

Kärnavfallsrådet är en oberoende tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen inför beslutet om slutförvaring av använt kärnbränsle. Kärnavfallsrådet lämnade den 23 februari in sin kunskapslägesrapport till statssekreterare Yvonne Ruwaida.

Årets rapport heter SOU 2015:11 "Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 - Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet". Kärnavfallsrådet kommer att presentera rapporten vid ett seminarium den 24 mars. 

Tid: kl.13-16:30 den 24 mars
Plats: Näringslivets hus, Stockholm
Anmälan: senast den 13 mars, se anmälningsinformation på Kärnavfallsrådets hemsida. 

Länkar:

Program >>

Nyhet på Kärnavfallsrådets hemsida >>

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2015 >>