Möte om djupa borrhål i Storbritannien

Forskningsgruppen the Deep Borehole Disposal (DBD) från Sheffields universitet i Storbritannien anordnar ett internationellt möte om djupa borrhål som metod för slutförvar av högaktivt radioaktivt avfall. Syftet med mötet är att erbjuda ett forum för diskussioner om alla aspekter av metoden och vänder sig till representanter från industrin, myndigheter, akademiska institutioner, samt icke-statliga organisationer. Målet med mötet är att försöka dra slutsatser om metodens tillämplighet, samt att formulera riktlinjer och rekommendationer om användningen av djupa borrhål. Uppdatering: Nu finns ett uppdaterat program, se länk nedan.

Tid: 13-15 juni
Plats: Mercure St Paul’s Hotel, Sheffield
Anmälan: öppnar den 4 januari och stänger 13 juni, se länk nedan. Registreringsavgiften är 250 pund.

Länkar:

Uppdatering:

Information och program, upplagt 160304 >> 

Länk till anmälan >>

Tidigare nyhet på MKG:s hemsida om workshop om djupa borrhål i Washington, D.C., 151012 >>