Danmark lägger sina planer på ett slutförvar på is

Danmark är i behov av ett slutförvar för det radioaktiva avfallet från den nedlagda kärnforskningsanläggningen vid Risø. En metod- och platsvalsprocess för ett slutförvar startade i början av 2000-talet. Sedan 2011 har det funnits ett växande motstånd mot de danska kärnavfallsplanerna från dansk miljörörelse och de kommuner som utan samförstånd pekats ut som möjliga för en lokalisering av ett slutförvar. Efter omfattande utredningar och diskussion beslutade den danska regeringen den 19 september att avfallet ska mellanlagras ytterligare 30-50 år i väntan på att finna en bättre lösning och eventuellt att kunna exportera det mest farliga avfallet.

På 1960-talet fanns ett intresse för att utveckla kärnkraft i Danmark och en kärnforskningsanläggning etablerades vid Risø. Anläggningen liknar den som finns vid Studsvik i Sverige och det fanns tre danska forskningsreaktorer. Dessutom fanns det en s.k. Hot Cell-anläggning vid Risø som den som finns i Studsvik. De kärntekniska delarna av Risø-anläggningen är nu avvecklade och området används för forskning på förnybar energi. Men det radioaktiva avfallet finns kvar. Liksom i Studsvik skickades det använda bränslet från de danska forskningsreaktorerna tillbaks till USA som hade levererat det. Men det finns mycket låg- och medelaktivt radioaktivt avfall kvar. Dessutom finns det ca 233 kg med bestrålade bränslestavar från Hot Cell-anläggningen samt tunnor med större mängder långlivat medelaktivt radioaktivt avfall. Liksom i Sverige är det dåligt med dokumentation om innehållet i tunnor med historiskt avfall. 

Den danska regeringen påbörjade ett projekt för att slutförvara det danska radioaktiva avfallet i början av 2000-talet. En metod- och platsvalsprocess har pågått sedan dess.

Sedan 2011 har det funnits ett växande motstånd mot de danska kärnavfallsplanerna från dansk miljörörelse och de kommuner som utan samförstånd pekats ut som möjliga för en lokalisering av ett slutförvar. I våras kom en rapport med förslag på olika vägar framåt, dock utan någon rekommendation på lösning. 

Den danska regeringen meddelade den 19 september att Danmark ska observera de lösningar som kärnkraftsländerna Sverige, Finland och Tyskland tar fram för att hantera och slutförvara liknande avfall. Avfallet föreslås mellanlagras i 30-50 år. Regeringen kommer även utforska möjligheterna till gemensamma internationella lösningar, så som export av det mest radioaktiva avfallet. Regeringen tar nu frågan till parlamentet för debatt och en bred politisk överenskommelse.

 

Länkar:

Pressmeddelande från NOAH, 171016 >> 

Nyhet på Uddannelses- og Forskningsministeriet >> 

Nyhet på MKGs hemsida om att MKG har synpunkter på dansk slutförvarsplan, 140715 >>

Här finns MKG:s andra yttrande om dansk slutförvarsplan, 150119 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev