Doktorsavhandling om kärnavfallsfrågan

Fredagen den 2 juni 2023 disputerade Hannes Lagerlöf med en avhandling med titeln "Conditional Progress: Technical Rationality and Wicked Problems in Nuclear Waste Management". Disputationen ägde rum på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. 

I avhandlingen har han studerat avfallsfrågan genom att analysera policys för hantering av kärnavfall i Sverige och på EU-nivå. Han har också observerat hur en ansökan om att bygga ett kärnbränsle granskades i en svensk domstol och gjort en fallstudie av kärnkraftsindustrins information till invånare i Östhammars kommun, där ett kärnbränsleförvar planeras. Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling med en kappa och fyra artiklar.

 

Länkar:

Hannes Lagerlöf spikblad doktorsavhandling "Conditional Progress: Technical Rationality and Wicked Problems in Nuclear Waste Management", juni 2023 >>

Hannes Lagerlöf kappa doktorsavhandling "Conditional Progress: Technical Rationality and Wicked Problems in Nuclear Waste Management" utan artiklar, juni 2023 >>

Artikel I >>

Artikel II >>

Artikel III >>

Artikel IV >>

Pressmeddelande från Göteborgs universitet, 230601

Artikel i "Forskning och framsteg" om avhandlingen: "Frågan om kärnavfallet lyser med sin frånvaro", 230602

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev