Domstolen planerar för huvudförhandling om slutförvar i september

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt beslutade den 17 mars att det ska förberedas för en huvudförhandling i september 2017 för kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Bolaget ges tillfälle att senast den 3 april lämna ett förslag till förhandlingsordning. Frågor som rör artskyddsmålet och hamnmålet kommer också att behandlas under huvudförhandlingen. Uppdatering: Kärnavfallsbolagets förslag till förhandlingsordning finns att ladda ner nedan.

Den 17 mars har Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt lämnat besked om att kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark ska planeras för huvudförhandling med början i september 2017. Domstolen har gett kärnavfallsbolaget tillfälle att senast den 3 april ge in ett förlag till förhandlingsordning. Kärnavfallsbolaget har tidigare uppgett att bolaget bedömer att huvudförhandlingen kommer ta fem veckor.

Därutöver har kärnavfallsbolaget meddelat att bolaget avser att kommentera remissinstansernas synpunkter på bolagets komplettering V och bemötande i sak senast den 30 juni 2017. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, som tillsammans med Naturskyddsföreningen lämnade in ett andra yttrande i sak till domstolen den 14 februari, anser att kärnavfallsbolaget måste lämna sina synpunkter i sak tidigare än den 30 juni om det ska finnas förutsättningar för en huvudförhandling redan i september. I sitt första bemötande i sak svarade inte bolaget på synpunkter i strålsäkerhetsfrågor, t.ex. rörande kopparkorrosion utan hänvisade bara till att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ansåg att det fanns förutsättningar för att slutförvaret skulle kunna bli strålsäkert. Föreningarna påpekade att SSM hänvisar till att det finns osäkerheter som myndigheten vill utreda efter domstolsprövningen och regeringens eventuella tillåtlighetsbeslut. Därför vill föreningarna ha kärnavfallsbolagets svar på dessa frågor nu.

Vid huvudförhandlingen förväntar sig domstolen, förutom en behandling av alla andra frågor som tagits upp i prövningen, att kärnavfallsbolaget ska presentera en redovisning av såväl kärnbränsleförvarets påverkan som den kumulativa påverkan på Natura 2000-områden. Domstolen nämner dock bara påverkan från hamnverksamheten, och inte det eventuella SFR-bygget.

Dessutom ska bolaget vid huvudförhandlingen redovisa frågor som rör dispens från artskyddsförordningen. Mark- och miljödomstolen säger dock att domstolen inte avser att i anslutning till huvudförhandlingen om slutförvarsansökan för använt kärnbränsle ta upp hamnmålet och artskyddsmålet till slutligt avgörande.

Efter huvudförhandlingen kommer både domstolen och SSM att lämna varsitt yttrande till regeringen. Regeringen kommer att höra med Östhammars kommun innan ett beslut tas om tillåtlighet till slutförvaret.

Uppdatering: Kärnavfallsbolagets förslag till förhandlingsordning som lämnades till domstolen den 3 april finns att ladda ner nedan.

 

Länkar:

Domstolen beslut om huvudförhandling, 170317 >>

SKB:s förslag till förhandlingsordning, 170403 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Klargjort att det finns allvarliga kopparkorrosionsproblem – Naturskyddsföreningens och MKG:s andra yttrande i sak till domstolen och SSM, 170214 >> 

Domstolen: Huvudförhandling blir tidigast i september 2017 – Frågan om samordning av mål måste utredas ytterligare, 161122 >>

Domstolen vill få en bättre överblick över SKB:s alla ansökningar, 161102 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev