Idag börjar huvudförhandlingen om slutförvaret – MKG uppdaterar er

Idag den 5 september 2017 inleder Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt huvudförhandlingen om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Uppdateringar om vad som sker under och efter förhandlingen får ni på Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, hemsida, Facebook och på MKG:s kanslichefs Twitter.

Domstolen har uppgett att antalet platser för allmänheten kommer vara begränsat. Allmänhet eller journalist som vill närvara vid förhandlingen kan anmäla det till mmd.nacka.avdelning4[at]dom.se och i mailet ange mål M 1333-11. Platser till allmänheten fördelas varje dag enligt följande. Först tio platser till dem som tidigast ankommer till förhandlingslokalen, sedan platser till dem som tidigast anmält sig via mail, därefter eventuella återstående platser till övriga som ankommer till förhandlingslokalen.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts huvudförhandling om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark startar idag. Detta kommer bli en av Sveriges största miljöprövningar genom tiderna. Huvudförhandlingen pågår i fem veckor, med två uppehåll, mellan den 5 september och 27 oktober 2017. De två första veckorna genomförs i Stockholm. Därefter blir det två veckors uppehåll. Den tredje veckan genomförs i Oskarshamn och den fjärde veckan i Östhammar veckan därpå. Avslutningsvis slutförs huvudförhandlingen, efter en veckas uppehåll, med en vecka i Stockholm igen. Förhandlingsordningen för huvudförhandlingen finns att ladda ner nedan.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Naturskyddsföreningen deltar och arbetar tillsammans under huvudförhandlingen. Därutöver åberopas nationell och internationell expertis som stöd för föreningarnas talan i vissa sakfrågor. I grunden kommer föreningarna framföra att:

  • Det planerade slutförvaret inte kommer att bli säkert eftersom kopparkapslarna inte kommer att hålla – ansökan ska inte ges tillstånd!

  • Det finns en stor risk att kopparkapslarna går sönder innan tusen år har gått – ett möjligt scenario är att det blir en Tjernobyl/Fukushimazon i Forsmark!

  • Strålsäkerhetsmyndigheten vet att det finns stora problem med slutförvaret, men vill vänta med att utreda dessa till efter regeringen eventuellt ger tillstånd – detta är inte acceptabelt och rättsligt tveksamt!

  • Det finns en alternativ metod, slutförvaring i djupa borrhål – som kan bli miljömässigt säkrare, har mindre risker för intrång och sannolikt även blir billigare!

  • Naturvärdena i Forsmark är höga – ett slutförvar ska inte byggas där det finns rödlistade arter (gölgrodor och orkidéer)!

Idag, tisdagen den 5 september, inleds förhandlingen med att de olika parterna framför sin inställning till ansökan samt yrkanden. Imorgon, onsdagen den 6 september, framför kärnavfallsbolaget SKB sin redogörelse om slutförvaret. Strålsäkerhetsmyndigheten andra från miljörörelsen m.fl. framför sina synpunkter torsdagen den 7 september.

MKG och Naturskyddsföreningen kommer främst att framföra sina synpunkter under fredagen den 8 september, samt under måndagen den 11 september i nästa vecka.

Mark- och miljödomstolen har uppgett i ett pressmeddelande den 31 augusti att antalet platser för allmänheten kommer vara begränsat. Allmänhet eller journalist som vill närvara vid förhandlingen kan anmäla det till mmd.nacka.avdelning4[at]dom.se och i mailet ange mål M 1333-11. Platser till allmänheten fördelas varje dag enligt följande. Först tio platser till dem som tidigast ankommer till förhandlingslokalen, sedan platser till dem som tidigast anmält sig via mail, därefter eventuella återstående platser till övriga som ankommer till förhandlingslokalen.

Naturskyddsföreningen och MKG koordinerar kontakter med media under och efter förhandlingen.

Dessutom sker uppdateringar om huvudförhandlingen löpande på MKG:s hemsida, Facebook och på MKG:s kanslichefs Twitter (@jswahn).

Kontakt:
Johan Swahn, kanslichef, MKG
070-467 37 31
Christine Anvegård, informatör, MKG
070-923 65 35
Magdalena Romanov, informatör/projektassistent, MKG
073-990 43 45

Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen
070 794 04 07
Josia Hort, miljöjurist, Naturskyddsföreningen
073-741 43 04
Rebecca Nordenstam, miljöjurist, Naturskyddsföreningen
073-676 78 16

 

Länkar:

Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >>

Pressmeddelande på Nacka tingsrätts hemsida, 170831 >>

MKG på Facebook >>

MKG:s kanslichefs Twitter >>

Här hittar du mer information om huvudförhandlingen på MKG:s hemsida >>

Här hittar du mer information om Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete under huvudförhandlingen >>

Kalendernyhet om huvudförhandlingen om slutförvaret för använt kärnbränsle >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns att ladda ner här >>

 

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev