Kärnkraft 2008 – KTH presenterar forskarrön om kopparkorrosion

Den 30 maj höll förlaget Talentum tillsammans med STF ingenjörsutbildning och Vattenfall ett seminarium om kärnkraft. På seminariet hölls ett flertal presentationer om kärnkraft och kärnavfall. Peter Szakálos presenterade bland annat de 15-års-försök som gjorts på koppar i syrefritt vatten, se bild.

Kopparkorrosion
Koppar som den ser ut efter 15 år i destillerat vatten i rumstemperatur. Väte från korrosionen kan ta sig ut ur behållaren till vänster men inte från behållaren till höger. Inget kan ta sig in i behållarna. Från början var vattennivåerna lika i de två behållarna vilket tyder på att vatten har gått åt till vätekorrosionen.

Presentation av Peter Szakalós som hölls på Kärnkraft 2008 >>

Information om seminariet från Affärsvärlden.se >>

Nyhet på MKG:s hemsida om kopparkorrosion i syrefritt vatten >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev